logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Naháč

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najvätejšej Trojice
Iné mená:
Naháč: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Nahacs, Nahács, 1786 Nahácsch, 1808 Nahács, Naháč, 1863–1913 Nahács, 1920– Naháč
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horné Dubové (517), k. sv. Martina (1720).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1614 sp. - - - - Husinecensis, Filip farár
1624 sp. - - - - Ekkel, Juraj farár
1630 sp. - - - - Helleri, Ján farár
1634 - - +1639 - - Jurkovics, Martin farár
1643 sp. - - - - Gajensis, Tomáš farár
1647 sp. - - - - Gorgolofilič, Bartolomej farár
1669 mar. 24. 1673 - - Stiglicz, Ján farár
1673 jún 20. 1674 apr. 28. Deandreaczy Antonius farár
1675 mar. - 1680 - - Cupetius Ignatius farár
1680 jan. 6. 1680 mar. - Barčaj, Ján farár
1680 mar. 23. 1686 máj 18. Radossay, Ján farár
1686 máj 18. 1689 jan. 3. Lingovič, Michal Anton farár
1690 apr. 27. 1691 - - Harsányi, Martin farár
1691 máj 12. 1692 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
1692 apr. 23. 1696 júl 25. Belačič, Juraj farár
1696 júl 25. 1698 - - Stankovics, Juraj farár
1698 máj 2. 1706 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
1706 máj 7. 1706 sept. - Savrnovics, Juraj Ján farár
1706 sept. 24. 1707 - - Blaškovič, Michal farár
1707 máj 5. 1719 - - Fridrik, Martin farár
1719 apr. 15. 1731 - - Skumalovič, Ján farár
1731 jan. 13. +1738 apr. 5. Wiszer Georgius. farár
1738 apr. 19. 1740 mar. 3. Ábel, Martin farár
1740 - - 1746 máj 17. Miklošovič, Michal farár
1746 jún 2. +1749 jún 9. Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1749 okt. 7. 1750 dec. 2. Dlabač, Daniel farár
1750 dec. 19. 1752 máj 2. Banovič, Jozef farár
1752 máj 17. +1779 mar. 20. Rišško, Martin farár
1779 - - 1780 - - Slovák, Imrich farár
1780 - - 1806 - - Fándly, Juraj farár
1806 - - 1811 - - Szalava, Ján farár
1811 - - +1832 okt. 31. Szigó, Martin (Naháč, -1832) farár
1832 - - 1846 - - Hoffmann, Ferdinand farár
1846 nov. 13. +1879 júl 20. Hodoši, Karol (1814-1879) farár
1879 júl 27. 1896 - - Rácz, Anton farár
1896 - - 1896 - - Kausek Kornel administrátor
1896 - - 1900 - - Schrutta, Karol farár
1900 - - 1907 - - Schrutta, Karol administrátor
1907 po - 1908 - - Vávra Augustín administrátor
1908 - - 1909 - - Vávra Augustín farár
1909 - - 1911 - - Rabenseifer, Hubert farár
1911 - - 1912 - - Kottvan, Pavol administrátor
1912 - - 1913 - - Kottvan, Pavol farár
1913 po - 1917 - - Bokor Ernest administrátor, farár 1914 farár, počas vojny spravované z Dobrej Vody od r. 1917
1918 - - 1922 - - Prochádzka, Imrich farár
1923 - - 1928 - - Holeksy Jozef farár
1929 po - 1929 po - Rácz, Štefan (1897-1972) farár
1929 - - 1943 - - Holeksy Jozef farár
1943 - - 1986 - - Mihalkovič, Jozef administrátor, farár dekan
1986 - - 1995 sept. 1. Krajčík Peter, správca farnosti
1995 - - 2000 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti