logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Myjava

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1731
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Myjava: okres Myjava/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1955 vyčl. o. Brestovec, Jablonka, Polianka, Poriadie, Rudník, Stará Myjava; 1980 pričl. o. Turá Lúka.
1773, 1786 Miawa, 1808 Miava, Mijava, Myjawa, 1863 Mijava, Miava, 1873–1913 Miava, 1920– Myjava
Turá Lúka: 1773 Turoluka, Tura Luka, 1786, 1863, 1888–1895 Turoluka, 1808 Turolúka, Turá Lúka, 1873–1882, 1898–1907 Turóluka, 1913 Túrréte, 1920–1979 Turá Lúka
---------------
Stará Myjava: okres Myjava/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1955 vyčl. z o. Myjava.
1955– Stará Myjava
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1648 sp. - +1648 - - Végh Joannes. farár
1661 - - 1665 - - Králik, Juraj farár
1665 okt. 14. 1668 - - Peristeri, Ján farár
1669 máj 1. 1674 - - Silesius, Pavol farár
1674 nov. 12. 1675 - - Silesius, Ján farár
1675 nov. 29. 1678 nov. 16. Strakovics, Juraj (1648-1708) farár
1679 jan. 1. 1680 - - Hájek, Martin farár
1680 máj 23. 1690 - - Radosseni, Michal Leopold farár
1690 apr. 6. 1691 apr. 21. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár nemohol sa ujať úradu
1691 - - 1732 - - V rukách protestantov
1732 aug. - 1734 mar. 14. Nedecký, Štefan farár
1734 mar. 10. +1740 feb. 12. Šóky, Ján Anton farár
1740 feb. 26. +1760 aug. 29. Maršovský, Ján Vojtech farár
1760 sept. 9. +1772 jan. 20. Simonffy, Adam farár
1772 feb. 1. 1776 - - Bárdy, Adam farár
1776 sept. 3. 1788 - - Červený, Jozef farár
1788 - - 1789 - - Najmon, Jozef farár
1790 - - +1803 jan. 27. Malík, Martin farár
1803 - - 1818 - - Rigell, Ján farár
1818 - - +1848 jún 21. Kollárik, Jozef farár
1848 - - +1885 júl 11. Kiska, Martin farár
1885 - - 1913 máj - Jančo, Július farár
1913 - - +1916 - - Molitor, Tadeáš Michal, OFMCap farár
1917 - - 1919 - - Vándor, Jozef farár
1919 - - 1920 - - Tarek, Michal administrátor
1920 - - 1923 - - Tvrdý, Arpád administrátor
1923 - - 1937 - - Tvrdý, Arpád farár
1937 - - 1945 - - Pikna, Jozef administrátor, farár r. 1945 ozdravný pobyt a zastupujúci vikár Dolné Dubové
1945 1946 Ližbin, Karol administráror
1946 - - 1956 - - Múčka, Anton správca farnosti šk. dekan, 1948 jeden mesiac Chomutov, december Liberec
1956 - - 1958 - - Chovan, Kamil Michal, OFM farár
1958 jún - 1959 - - Masár, Emil Alojz, OFM administrátor
1959 - - 1962 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1962 - - 1964 - - Šoka, Silvester správca farnosti
1964 - - 1970 - - Sloboda, Augustín správca farnosti
1970 - - 1971 - - Paška, Ján administrátor
1971 - - 1995 - - Travenec Boris, ThDr. správca farnosti čestný dekan, cirkevný sudca, školský dekan