logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mošovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Mošovce: okres Turčianske Teplice/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Mossocz, Mossowcze, 1786 Moschocz, Mossowce, 1808 Mosócz, Mossowce, 1863–1882, 1898–1913 Mosóc, 1888–1895 Mossóc, 1920 Mošovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Borcová, 2. Blažovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Vyskytuje sa v páp. decimačných protokoloch i v Pazmáňovom katalógu. V čase reformačnom skoro sem vnikli novotárske myšlienky a r. 1570 je tu už evanjelicky farár. Reformačným snahám napomáhali Révayovci, keď sa pridali ku reformácii. R. 1672 boli evanjelici vypovedaní a zavedená kat. správa. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa fary znova zmocnili evanjelici. Po upokojení povstaní sa vrátili katolícki farári.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Ján (Mošovce, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Blatnica) kňaz
1360 sp. - - - - Ján (Mošovce, 1360) farár
1518 - - - - - Juraj farár
1559 sp. - - - - Melichar (Mošovce, 1559) farár
1560 sp. - - - - Melcer, Valentín farár
1639 - - 1647 - - Andrišovič, Gabriel farár
1673 júl 24. 1680 - - Bohus Georgius farár
1680 - - 1684 - - Mikovič, Michal Tomáš farár
1684 - - +1684 - - Bohus Georgius farár
1684 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 aug. 11. 1690 - - Máriássy, Ján farár
1690 aug. 24. +1705 - - Kremnicskay, Michal farár
1705 - - 1709 - - spravujú protestanti
1709 nov. 22. 1711 - - Szunyog, Pavol farár
1711 apr. 2. 1733 - - Hanzel, Matúš farár
1733 sept. 24. 1744 sept. 25. Plavec, Mikuláš farár
1744 sept. 25. 1749 feb. 15. Kršák, Šimon farár
1749 feb. 25. +1761 feb. 14. Harsányi, Ján (Mošovce) farár
1761 máj 30. 1809 - - Bácsmegyey, Ernest farár
1809 - - 1811 - - Móczay, Jozef farár
1811 - - 1818 - - Budatínsky, Jozef farár
1818 - - 1821 - - Urbáni Adam farár
1822 - - 1829 - - Mayer, Jakub farár
1829 - - 1834 - - Mátyás, Ján farár
1834 - - 1840 - - Adamovič, Juraj (1800-1872) farár
1840 - - 1845 - - Rózsahegyi, Ľudovít farár
1845 - - 1867 - - Hrivnák, Juraj farár
1867 - - 1880 - - Buršák, Štefan farár
1880 - - 1880 - - Mózer, Teodor farár
1880 - - 1901 - - Gregorovič, Ferdinand farár
1901 - - 1901 - - Dianiška, Alexander administrátor
1901 - - 1925 - - Klein, Emil farár
1925 - - 1926 - - Jung, Silvester excurrendo z Turč. Michala
1926 - - 1927 - - Kúdelka, Anton farár
1927 - - 1928 - - Jung, Silvester excurrendo z Turč. Michala
1928 - - 1949 - - Koza-Matejov, Juraj farár 1936 konzultor, 1938 škôldozorca Turiec, 1945 archidiakon
1949 - - 1952 - - Várnai Vojtech správca farnosti
1952 aug. - 1959 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti
1959 - - 1970 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1971 - - 1971 - - Pacík, Milan správca farnosti
1971 - - 1987 - - Hatala, Valentín správca farnosti
1988 - - 1990 - - Žilka, Štefan správca farnosti