logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Modra

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
1491 Modra: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) po 1863 pričl. o. Kráľová.
1773 Modra, Modor, Modern, 1786 Modern, Modor, Modra, 1808 Modra, Modorinum, Modor, Modern, 1863–1913 Modor, 1920– Modra
------------
Kráľová: 1786 Királyfalwa, Králowa, 1808 Modor Királyfalva, Königshof, Königsdorf, Králowá, 1863 Modorkirályfalva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vinosady II. (60).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Modra) kňaz
1561 sp. - - - - Leonard (Modra, 1561) farár
1562 sp. - - - - Wolfgangus. farár
1647 - - 1651 - - Posgay, Ján (17. stor.) farár
1651 - - 1653 - - Ribényi, Ján farár
1653 - - 1659 - - Berstovič, Vavrinec farár
1659 - - 1660 - - Delat, Matej Ignác farár
1660 - - 1665 - - Lehoczky, Baltazár farár
1665 júl 17. 1667 - - Miko, Baltazár Matej farár
1667 máj 19. 1669 - - Regius, Izák František farár
1669 mar. 20. 1675 - - Veszeley Joannes, Ignatius. farár
1675 jan. 25. 1679 - - Rotáry, Matúš Imrich farár
1679 apr. 22. 1686 júl 16. Gaján, Michal František farár
1686 - - 1687 - - Kaprinay, Anton farár
1687 - - 1695 - - Lelkeš, Juraj farár
1695 máj 29. 1696 - - Zgurics Franciscus. farár
1696 okt. 28. 1696 nov. - Szusztovics Lucas, Andreas farár
1696 nov. 22. 1702 - - Hacko, Pavol farár
1702 - - 1713 - - Vinczy Franciscus. farár
1713 máj 21. +1745 apr. 12. Gaján, Ján farár
1745 apr. 24. +1747 máj 11. Skutecký, Pavol farár
1747 máj 18. +1759 nov. 16. Kubovič, Tomáš farár
1759 dec. 11. +1764 apr. 12. Komparič, Juraj farár
1764 máj 10. 1778 - - Pauer, Ján farár
1778 - - 1788 apr. 19. Dobic, Andrej farár
1788 - - 1821 - - Kratochvíla, Štefan farár
1821 - - +1862 jún 6. Szuchányi, Štefan farár
1862 - - 1871 - - Praznovský, Michal farár
1871 - - +1889 - - Pachmann, Florián farár
1889 - - 1889 - - Jedinák, Teodor administrátor
1889 - - 1922 - - Ernyei, Ľudovít farár 1902 asesor, dekan, 1908 okr. dekan,.
1922 - - 1935 - - Treskoň, Ernest farár
1935 - - 1951 - - Štefanec, František farár
1951 - - 1958 - - Bartoš, Ján (1911-2000) správca farnosti
1958 - - 1971 - - Žilka, Štefan (1915-2015) správca farnosti
1971 - - +1981 január 10. Mihalovič, Vincent správca farnosti Od r. 1971 prednášal latinčinu a gréčtinu a r. 1978 sa stal docentom na CMBF Bratislava
1981 - - +1984 december 27. Šatura, Štefan farár dekan
1985 - - 1996 - - Kotes Vladimír, farár
1996 - - 2000 - - Kuľka, Tomáš farár