logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Michalovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
P. M. Narod. (1314)
Iné mená:
1468 Michalovce: okres Michalovce/Košický kraj (Zemplínska stolica)/(Užhorodská stolica) 1925 pričl. o. Stráňany [(Užhorodská stolica)]; 1960 pričl. o. Močarany [(Zemplínska stolica)], Topoľany [(Zemplínska stolica)], Vrbovec [(Užhorodská stolica)].
1773 Nagy-Mihály, Mihalowcze, 1786 Nagy-S[ent]-Mihály, Mihalowce, Nagy-Mihály, 1808 Nagy-Mihály, Groß-Michl, Michalany, Michalowce, 1863–1913 Nagymihály, 1920 Michaľovce, 1927– Michalovce
Močarany: 1773 Mocsar, Mocžar, 1786 Mocschár, 1808 Mocsár, Močářany, Močářjany, 1863–1913 Mocsár, 1920–1960 Močarany
Stráňany: 1773 Sztrajnyan, 1786 Strajnyan, 1808 Sztranyán, Straňany, 1863–1902 Sztrajnyán, 1907–1913 Laborcszög, 1920 Strajňany [-1925 Straňany]
Topoľany: 1808 Topolyan, Topolany, 1863–1913 Topolyán, 1920–1960 Topoľany
Vrbovec: 1773 Verbocz, 1786 Werbocz, 1808 Verbócz, Wrbowce, Wrbowec, 1863–1902 Verbóc, 1907–1913 Kisverbóc, 1920 Vrbovce, Verbovce, 1927–1960 Vrbovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Petrovce nad Laborcom (400), k. Najsv. Trojice (1903), kap. sv. Jána Nep (1935), 2. Lastomír (250), 3. Krásnovce, 4. Suché, 5. Michalovce-Vrbovecká ul., k. P. M. Naneb. (1936).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Symon(Michalovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Michalovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(Michalovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Marek(Michalovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(Michalovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Michalovce,1332) kňaz
1800 - - 1830 - - Podolinszky, Jozef farár
1832 - - 1873 - - Dolinay, Pavol farár
1873 - - 1901 - - Szentléleky, Gejza, de Eadem farár
1901 aug. 13. - - - Oppitz, Alexander farár
1932 - - 1945 - - Ottó, Alojz farár
1946 - - 1952 - - Székely, Anton správca farnosti
1952 - - - - - Tokár, Ján správca farnosti
1986 - - 1990 - - Švec-Bilý, Ján administrátor
1990 - - 2003 - - Dudo, František farár
2003 - - - - - Kaminský, Pavel farár