logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Martin

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Martin: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica) po 1786 pričl. o. Bôrová; po 1877 pričl. o. Riadok; po 1913 pričl. o. Jahodníky; 1949 pričl. o. Tomčany; 1949–1954 pričl. o. Lipovec, Priekopa, Vrútky, Záturčie; 1971 pričl. o. Priekopa (po 1913 pričl. o. Košúty), Záturčie (po 1882 zlúč. o. Dolné Záturčie a Horné Záturčie); 1971–1990 pričl. o. Vrútky.
1773 Sz[ent]-Marton, Sw[atý] Martin, 1786 S[ent]-Marton, Martinopolis, Swatý Martin, 1808 Szent-Márton, Swatý Martin, 1863–1913 Turócszentmárton, 1920–1951 Turčiansky Svätý Martin, 1951– Martin
----------------
Bôrová: 1786 Buorowa
Riadok: 1773, 1786 Riadek, 1808 Riádek, Řádek, Rjádek, 1863 Rjadek, 1873–1877 Riadok
Jahodníky: 1773, 1786 1863–1907 Jahodnik, 1808 Jahodnik, Jahodníky, 1913 Epres
Tomčany: 1773 Tomcsin, Tomcsan, Tomczany, 1786 Tomcschan, Tomčani, 1808 Tomcsán, Tomcsin, Tomčany, 1863–1888 Tomcsin, 1892–1895 Tomcsán, 1898–1913 Tomcsány, 1920–1949 Tomčany
Priekopa: 1773 Prekopa, 1786 Prekopa, Priekopa, 1808 Prékopa, Priékopa, Překopa, 1863 Prjekopa, 1873–1888 Priekopa, 1892–1907 Prékopa, 1913 Révayfalva, 1920–1949, 1954–1971 Priekopa
Košúty: 1808 Kosúth, Kossúty, 1863 Kossúth, 1873–1907 Kossut, 1913 Kossuth
Záturčie: 1888–1907 Záturcsa, 1913 Zaturcsány, 1920–1949, 1954–1971 Záturčie
Dolné Záturčie: 1773 Alsó-Zaturcza, Nisne Zaturcza, 1786 Kisch-Zaturza, Alschó-[Zaturza], 1808 Kis-Záturcsa, Alsó-Záturcsa, Kis-Záturcza, Alsó-Záturcza, Dolní Záturce, Dolní Záturčí, 1863–1877 Alsózathurcs, 1882 Alsózaturcs
Horné Záturčie: 1773 Felső-Zaturcza, Wissne Zaturcza, 1786 Nagy-Zaturza, Felschő-[Zaturza], 1808 Nagy-Záturcsa, Felső-Záturcsa, Nagy-Záturcza, Felső-Záturcza, Horní Záturce, Horní Záturčí, 1863 Felsőzáthurcs, 1873–1877 Felsőzathurcs, 1882 Felsőzaturcs
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Tomčany (45).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Bola založena donáciou zemepána Doncha r. 1315 - ak už vtedy nejestvovala. Donácia sa vzťahovala na posesiu Riadok a územie ku Jahodníkom, rieke Turcu a potoku Bystričke. To všetko daroval Donch z vlastných pozemkov. Z martinského farára urobil zemepána obce Riadok, ktorá si svoju samostatnosť zachovala do r. 1872, kedy bola pripojená k Martinu.
Po preniknutí Luterovej náboženskej revolúcie na Slovensko pridali sa k nej skoro aj Martinčania. Už r. 1531 s ňou údajne sympatizoval farár Vavrinec. Dôležitým činiteľom v tomto smere bolo révayovská rodina, ktorá sa de jure zmocnila začiatkom 16 st. blatnického a sklabinského panstva. Rodina prešla na novú vieru a tým sa aj kostol dostal do užívania evanjelikov. Kostol niekoľkokrát zmenil majiteľov a užívateľov. V prvej polovici 18. st. sa definitívne vrátil katolíkom a odvtedy je katolícky.
Poznámka :


Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1360 sp. - - - - Bartolomej (Martin, 1360) farár
1406 sp. - - - - Michal (Martin, 1406) farár
1430 sp. - - - - Peter (Martin, 1430) farár
1430 po - - - - Pavol (Martin, 1430) farár
1441 sp. - - - - Benedikt z Turca farár
1495 sp. - - - - Briccius (Martin, 1495) farár
1536 a 1559 - sp. - Vavrinec (Martin, 1536) farár
1560 sp. - - - - Ján (Turany, 1560) farár
1563 sp. - - - - Vavrinec (Martin, 1563) farár
1639 sp. - - - - Jankovič, Martin farár
1647 sp. - - - - Ostrovinus, Martin farár
1678 apr. 19. 1681 apr. 14. Ivák, Vavrinec farár
1681 apr. 14. 1682 feb. 12. Hieronymi, Juraj farár
1682 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 nov. 1. 1688 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1688 - - 1701 - - Pilko, Ján farár
1701 apr. 9. 1701 apr. 26. Abrahamovič, Michal farár
1701 apr. 26. 1702 apr. 2. Biely, Michal farár
1702 apr. 27. 1703 - - Kristián, Vaclav farár
1703 apr. 12. 1705 - - Mednyánszky, Jonáš farár 1705 vyhnaný
1706 apr. 13. 1709 - - Kozík, Ján farár
1709 feb. 20. 1713 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1713 nov. 13. 1715 sept. 5. Germani, Andrej farár
1716 jún 17. 1718 - - Tondassy, František farár
1718 jún 1. 1725 apr. - Slovík, Jakub Martin farár
1725 apr. 23. 1725 - - Gaulík, Matej farár
1725 apr. 26. 1730 júl 17. Plavec, Mikuláš farár
1730 aug. 10. 1740 - - Károlyi, Jozef farár
1741 feb. 26. 1750 sept. 18. Novacký, Štefan Imrich farár
1750 sept. 18. 1763 - - Zilkay Lucas. farár
1763 nov. 13. 1773 júl 24. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
1773 - - +1799 nov. 11. Trokan, Matej farár
1800 - - 1805 - - Holinay, Jozef farár
1805 - - 1808 - - Móczay, Jozef farár
1808 - - 1821 - - Černák Andrej farár
1821 - - 1822 - - Simunyi, Juraj farár
1822 - - 1861 - - Mesner, Jozef farár
1861 - - 1878 - - Striss Leopold farár
1878 - - 1889 - - Smolen Jozef farár
1889 - - 1890 - - Dlhoš, Štefan administrátor
1890 - - 1927 - - Čerei, Emil farár
1927 - - 1948 - - Melicher, Rudolf farár
1949 - - 1950 - - Veselovský, Anton farár 1949 turčiansky dekan
1950 - - 1970 - - Záň, Jozef farár
1970 - - 1973 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti dekan martinského dekanátu
1973 - - 1993 - - Pecha, Jaroslav správca farnosti 1975 dekan, 1990 asesor C. súdu