logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Mária Nostra (Maďarsko)

Zriadenie:
1786
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Mária Nostra.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1352 - - 1786 - - Spravujú paulíni spoločná správa
1787 - - +1794 okt. 25. Tállay, Augustín farár
1794 - - 1796 - - Uprázdnené
1796 dec. 13. 1799 - - Turecsek Joannes. farár
1799 - - +1805 mar. 18. Horváth, Jozef (1730-1808) farár
1805 - - 1814 júl 6. Turják Franciscus. farár
1814 sept. 13. 1860 - - Pintér, Anton farár
1860 máj 1. 1869 aug. 16. Krotký, Jozef farár
1869 sept. - 1874 júl 11. Stachovič, Ján administrátor
1874 sept. - 1876 okt. - Döbling, Július farár
1876 nov. 1. 1888 - - Brühl, Anton farár
1888 - - 1892 - - Böhm, Karol farár
1892 - - 1903 - - Steinhübl, Ambróz (1863-1919) farár duchovný
1907 - - 1917 - - Hrdlicska, Alojz administrátor