logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Maňa

Zriadenie:
1748
Titul kostola:
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Iné mená:
Maňa : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)/(Tekovská stolica) 1962 zlúč. o. Malá Maňa [(Nitrianska stolica)] a Veľká Maňa [(Tekovská stolica)].
1962– Maňa
--------------------
Malá Maňa: 1773 Manya, 1786 Kisch-Mánnya, 1808 Kis-Mánya, Malá Máňa, 1863–1913, 1938–1945 Kismánya, 1920 Malá Máňa, 1927–1938, 1945–1948 Malá Maňa, Kis-Mánya, 1948–1962 Malá Maňa
Veľká Maňa: 1773 Manya, 1786 Nagy-Mánnya, 1808 Nagy-Mánya, Welká Máňa, 1863–1913, 1938–1945 Nagymánya, 1920 Veľká Máňa, 1927–1938, 1945–1948 Veľká Maňa, Nagy-Mánya, 1948–1962 Veľká Maňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Podhájska (Svátuša), (950), k. P. M. Národ. (1904), 2. Húl (časť Vlkas, 500), k. sv. Jána Krst. (1722).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1748 mar. 16. 1754 máj 7. Vincze Petrus. farár
1754 máj 7. 1776 - - Janovský, Jozef farár
1776 nov. 5. 1789 sept. - Torner, Ján farár
1789 dec. 18. 1810 jan. - Najmon, Jozef farár
1810 mar. 18. +1824 jún 4. Hutkay, Štefan farár
1824 júl 6. 1864 mar. 6. Schmidt, Leonard farár
1864 máj 2. +1891 máj 15. Szakmáry, Ján farár
1891 - - 1897 - - Ratimorský, Martin farár
1897 - - 1898 - - Juriga, Ferdinand administrátor
1899 - - 1917 - - Klimcsik Henr. Joann. farár
1917 - - 1936 - - Bočák Július farár 1926 zást. dekana Vráble
1936 - - 1942 - - Ďungel Ignác administrátor
1942 - - 1945 - - Garai, Jozef administrátor
1945 - - 1964 - - Ďungel Ignác farár
1964 - - 1977 - - Kováč, Ján (1925-1983) správca farnosti
1977 - - 1999 - - Chovan, Juraj správca farnosti
1999 - - 2002 - - Chovan, Juraj farár