logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malženice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Malženice: okres Trnava/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Maniga, Malschenitz, Malženicze, 1786 Maniga, Malsenicze, 1808 Maniga, Malženice, 1863–1913 Maniga, 1920– Malženice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
l. Žlkovce (790), k. P. M. Ruž. (1887), 2. Ratkovce (360), k. P. M. Národ. (1843).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Frederik (Malženice, 1332) farár
1613 sp. - - - - Filip (Malženice, 1613) farár
1622 - - 1634 sp. - Puškáš, Juraj farár
1647 sp. - - - - Duhovič, Ján farár
1657 sp. - - - - Selecký, Michal farár
1663 mar. 9. 1663 apr. 30. Janovič, Matej farár
1665 júl 7. 1666 - - Hir, Tomáš farár
1667 máj 13. 1669 júl 9. Eugatius Georgius farár
1669 aug. 1. 1673 - - Bellošič, Jakub Ignác farár
1673 jún 16. 1675 - - Radossay, Ján farár
1675 máj 7. 1679 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
1679 - - 1684 - - Vitinger Franciscus farár
1684 apr. 27. 1685 máj - Mitický, Mikuláš (Velčice, 1647) farár
1685 júl 31. 1691 - - Hindy, Juraj farár
1691 mar. 27. 1695 - - Turaz, Michal farár
1695 jún 17. 1698 - - Szaszinszky, Mikuláš farár
1698 apr. 18. 1701 - - Skrobek, Ambróz farár
1701 apr. 16. 1711 - - Bajchy, Tomáš farár
1711 jún 26. 1712 - - Skorubský, Jakub farár
1712 máj 20. 1730 - - Hlavatay, Ján farár
1731 jan. 10. 1732 - - Mulecz, Pavol farár krátko pôsobil v Senici
1733 - - +1755 aug. 19. Mulecz, Pavol farár
1755 aug. 27. 1756 máj - Drahoš, Juraj farár
1756 jún 17. +1792 jún 9. Hortulányi, Jakub farár
1792 - - 1810 - - Hutkay, Štefan farár
1811 - - +1840 júl 13. Horňáček, Ján farár
1840 aug. 28. +1847 mar. 4. Penyáska, Pavol farár
1847 - - +1879 máj 30. Horváth, Ján (1813-1879) farár
1879 sept. - 1913 - - Bezák, Štefan (1838-1920) farár
1913 - - 1930 - - Šindelár, Alexander farár
1930 - - 1935 - - Drgoň, Pavol farár
1935 - - 1963 - - Kovács Tomáš farár
1963 - - +1997 apríl 9. Truc, František správca farnosti