logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malinová

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
Kostol Božského Srdca Ježišovho
Iné mená:
Malinová: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1786 Czach, 1808 Czách, Csách, Cachy, Cžachy, 1863, 1920 Cách, 1873–1895, 1900–1907 Cach, 1898 Cah, 1913 Csék, 1927–1948 Cech, 1948– Malinová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Chvojnica (300), Pov. SV. Kríža (1935).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola zriadená za jozefínskej regulácie fár. Ale už aj predtým sa spomína akási duchovná správa. R. 1437 platili ročne 6 fl bojnickému farárovi ako poplatok. Teda možno súdiť, že za tú dobu bol tu miestny kaplán. Za reformácie patrila k pravnianskej fare.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1789 - - Lédl, Jakub miestny kaplán
1789 - - 1790 - - Walicsek Jakub miestny kaplán
1790 - - 1794 - - Raichl František miestny kaplán
1794 - - 1794 - - Bart Polykarp miestny kaplán
1794 - - 1795 - - Gajer, Justín miestny kaplán
1795 - - 1820 - - Vágner Benedikt farár prvý farár
1820 - - 1832 - - Reuth, Alojz farár
1832 - - 1832 - - Takáč, Jozef (1806-1873) administrátor
1832 - - 1841 - - Kevický, Anton farár
1841 - - 1864 - - Willmann Andrej farár
1864 - - 1864 - - Leitman, Anton (1833-1889) administrátor
1864 - - 1871 - - Bizay, Alexander farár
1871 - - 1882 - - Lasáb, Karol farár
1882 - - 1882 - - Poláček, Ján administrátor
1882 - - 1884 - - Demovič, Bartolomej farár
1884 - - 1887 - - Jakubík, Ján farár
1887 - - 1892 - - Matejčík, Ján farár
1892 - - 1897 - - Pavčo, Andrej farár
1897 - - 1901 - - Poliček, Karol farár
1901 - - 1921 - - Klein, Anton farár
1921 - - 1926 - - Damko Andrej farár
1926 - - 1932 - - Petruch, Jozef správca farnosti
1932 - - 1940 - - Zeisel Benedikt správca farnosti výpomocný duchovný
1940 - - 1945 - - Rosenberger, Ján (1915 - 1969) administrátor
1945 - - 1949 - - Administruje sa z N. Pravna excurrendo
1950 - - 1954 - - Bella, Ondrej správca farnosti
1954 - - 1961 - - Bíró, Gejza Lucián, OSB správca farnosti
1961 - - 1990 ? - Administruje sa z N. Pravna excurrendo farnosť bola zrušená