logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lutiše

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Štefana (1907)
Iné mená:
1347 Lutiše: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1952 vyčl. o. Harvelka.
1773 Litisse, 1786 Litische, 1808 Litisse, Litissje, 1863, 1892–1902 Lutisa, 1873–1888 Lutissa, 1907–1913 Lótos, 1920 Lutyša, Lutiše, 1927– Lutiše
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Prvý písomný údaj o Lutišiach je z urbáru v roku 1662, kde sa spomína pod menom "Litisse". Podrobnejšie informácie o obci sa dozvedáme v kanonickej vizitácií starobystrickej farnosti z roku 1728. Lutiše - Litisse mali v tomto roku 16 usadlostí a žilo v nich 313 veriacich. Cirkevnoprávne sa obec osamostatnila od Starej Bystrice v roku 1788, kedy bol na mieste dnešnej školypostavený kostol a bola vytvorená aj samostatná farnosť. O pôvodnom kostole v Lutišiach z tohoto roku nemáme dostatok správ. Vieme však, že bol drevený a stál na mieste dnešného kultúrneho domu. Na kopci nad kostolom stála budova fary, ktorá bola podpivničená a celá postavená z kameňa. Fara zhorela pri požiari, ktorý zachvátil celé ústredie 28. októbra 1928. Starý drevený kostol sa zrútil v roku 1907.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 dec. 30. 1797 okt. 8. Simkovits, Secundus farár
1797 - - 1800 máj 17. Ujházy, Joannes farár
1800 - - 1805 - - Okrucký, Florentín, OFM farár
1805 apr. 1. 1826 - - Špeldan, Ján farár
1826 okt. 18. 1827 - - Krútek, Andreas farár
1827 apr. 21. 1836 - - Filperger, Josephus farár
1836 aug. 11. 1841 - - Blaškovič, Peter farár
1841 dec. - 1852 - - Zsovinecz, Stephanus farár
1852 - - 1852 - - Banári, Dezider, OFM administrátor
1852 - - 1858 - - Tichý, Anton (1820-?) farár
1858 - - 1858 - - Gerháth, Michal administrátor
1858 aug. 13. 1868 - - Černý, Michal farár
1868 okt. 9. 1869 - - Vornácsek, Ignác administrátor
1869 - - 1869 - - Thurzó Georgius administrátor
1869 nov. 10. 1869 - - Kmoško, Ján (1845-1902) administrátor
1870 apr. 12. 1872 - - Holly Daniel farár
1872 - - 1872 - - Goltbach, Imrich administrátor
1872 dec. 20. 1875 - - Budinský, Cyprián farár
1875 - - 1875 - - Fridrichovský, Justín administrátor
1875 - - 1876 - - Janos, Konstantin administrátor
1876 - - 1876 - - Radimecký, Jozef administrátor
1876 okt. 15. 1888 - - Kaczina Joannes farár
1888 apr. 23. 1892 - - Poliakovič, Ján (1844 - po r. 1920) farár
1892 - - 1913 - - Grebeň, Ján administrátor, farár
1913 sept. 15. 1914 - - Záškvara, Karol administrátor
1914 - - 1921 - - Fridrichovský, Štefan farár
1921 mar. 7. +1930 jún 6. Brhel, Anton farár
1930 - - 1930 Kyjaček, Imrich administrátor
1931 - - 1931 Kalina Štefan, ThDr. administrátor
1932 - - 1941 - - Kráľ, Vincent správca farnosti
1941 - - 1943 - - Šinkovič, Vincent administrátor
1943 - - 1952 - - Balušík, Jozef administrátor, farár
1952 - - 1997 - - Gáplovský, Jozef správca farnosti 1990 honor. dekan
1997 - - 2009 - - Dubovický, Anton správca farnosti 2008 honor. dekan