logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lutila

Zriadenie:
1563
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava kráľa
Iné mená:
Lutila : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1980–1991 pričl. k o. Žiar nad Hronom.
1773 Lutillya, Lutila, 1786 Lutillya, 1808 Windisch Litta, Lutilla, 1863, 1888 Luttila, 1873–1882, 1892–1913 Lutilla, 1920 Lutila, Lutilá, 1927–1980, 1991– Lutila
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r. 1563 ostrihomským arcibiskupom Olahom. Dovtedy patrila ako filiálka svätokrížskej farnosti.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1564 - - - - - Martin (Lutila, 1564) farár
1626 - - - - - Salman, Pavol farár
1630 - - - - - Thuróczy Franciscus. farár
1633 - - 1657 - - Spravuje farár zo Sv. Kríža excurrendo
1657 - - 1663 - - Jelenovič, Michal farár
1663 apr. 22. 1670 - - Husár, Abrahám farár
1670 jan. 21. 1672 máj 11. Valentovics Joannes. farár
1672 máj 20. 1679 máj 3. Turnay Martinus, Stephanus, Valentinus. farár
1679 - - 1684 - - Kútik, Marek farár
1684 - - 1689 - - Benkovič, Juraj farár
1689 apr. - 1689 - - Miris, Mikuláš farár
1690 apr. 7. 1696 - - Hurta, Ján farár
1696 apr. 8. 1703 - - Pullis, Juraj farár
1704 Matt. 19. 1713 - - Palkovič, Lukáš farár
1713 aug. 4. 1745 - - Holický, Ján farár
1745 okt. 29. 1748 - - Kociani, Michal farár
1749 apr. 2. 1750 dec. 22. Lehocký, Ján farár
1751 jan. 11. 1754 - - Hruškay, Tomáš farár
1754 okt. 16. 1761 - - Bácsmegyey, Ernest farár
1761 máj 8. 1761 - - Očovský, Juraj farár
1761 nov. 25. 1763 jan. 1. Šimončič, Jozef farár
1763 jan. 27. 1793 - - Hlinický, Ignác farár
1793 - - 1843 - - Pottich, Jozef farár
1843 - - 1854 - - Szmetanay Ján farár
1854 - - 1881 - - Fleško, Eugen farár
1881 - - 1881 - - Kytkay Jozef administrátor
1881 - - 1881 - - Štanga Štefan administrátor
1881 - - 1891 - - Knopp, Anton farár
1891 - - 1891 - - Duchoň Emil farár
1891 - - 1919 - - Kršák, Ján farár
1919 - - 1950 - - Stiffel Ladislav farár 1928 školský inšpektor, 1936-1946 vicearchidiakon
1950 - - 1953 - - Šišan, Emil excurrendo zo Slaskej
1953 jan. - 1955 - - Šinkovič, Vincent farár
1955 - - 1959 - - Funczik, Emil farár
1959 - - 1971 - - Flimel, Štefan správca farnosti aj Slaská, Kosorín, Jánova Lehota
1971 - - 1973 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Slaská
1973 - - 1978 - - Záhorský, Július správca farnosti
1978 - - +1981 máj 6. Lang, Pavol správca farnosti
1981 - - 1986 - - neznámy kňaz
1986 júl - 1991 jún - Adam, Anton, CM administrátor
1991 júl - 1994 febr. - Mojžiš, Martin farár