logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lúky

Zriadenie:
1328
Titul kostola:
sv. Bartolomeja (1228).
Iné mená:
Lúky: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1979–1990 pričl. o. Vydrná. 1773, 1786 Luky, 1808 Lúki, Lúky, Lauky, 1863, 1898–1902 Lúki, 1873–1895 Luki, 1907–1913 Alsórétfalu, 1920– Lúky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lazy-D. Dubková (102), 2. Mestečko (35), 3. Vydrná (20), 4. Záriečie (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1590 - - 1597 - - Kutačka, Ján evanjelický farár
1597 sp. - - - - Garna, Matej evanjelický farár
1607 - - 1638 - - Jelenius, Juraj evanjelický farár
1639 - - 1641 - - Jelenius, Štefan evanjelický farár
1642 - - 1643 - - Krušpier, Štefan ml. evanjelický farár
1644 - - 1648 - - Johanides, Mikuláš evanjelický farár
1648 - - 1649 - - Economi, Mikuláš evanjelický farár
1649 - - 1657 - - Kulifaj, Ondrej evanjelický farár
1657 - - 1671 - - Petroselinus, Jakub evanjelický farár
1671 sp. - 1672 - - Hazucha kňaz
1673 sp. - 1673 - - Černelius, Ján kňaz
1673 - - 1700 - - Némety, Jakub farár
1700 - - 1703 - - Magassy, Imrich farár
1703 - - 1706 - - Hudek, Ján farár
1706 - - 1708 - - Buriš (Burius), Mikuláš evanjelický farár
1708 - - 1711 - - Hudek, Ján farár
1711 - - 1714 - - Zigo, Peter Pavol farár
1715 - - 1717 - - Tamasovics, Andreas farár
1717 - - 1732 - - Hubáczy, Joannes farár
1732 august - 1744 - - Hlinkay, Paulus farár
1744 - - 1746 - - spravované z inej farnosti
1746 - - 1748 - - Palkovics, Daniel farár
1748 - - 1759 - - Lauro, Stephanus farár
1759 júl 23. 1775 - - Frideczky, Paulus farár z matriky
1775 - - +1780 - - Rédeky, Joannes farár
1780 - - 1783 - - Kubicska, Josephus farár
1784 - - 1803 - - Valter, Petrus farár
1803 - - 1827 - - Mikovszky, Michael farár
1828 - - 1870 - - Martsekényi, Joannes farár
1870 - - 1915 - - Pivarči, Ferdinand farár
1915 - - 1916 - - Kempný, Juraj administrátor
1917 po - 1926 - - Kompánek, Anton farár
1935 - - 1938 - - Minarovský, Rudolf excurrendo ako kaplán v Bošáci, spravoval aj Dohňany
1938 - - 1938 - - Žatko, Filip administrátor zároveň Dohňany
1939 - - 1940 - - Blaha, Anton administrátor
1940 - - 1989 - - Mikuš, Jozef administrátor, farár 1944 dištr. tajomník
1989 - - 1992 - - Gavenda, Pavol excurrendo Dohňany
1992 - 1993 - - Mikunda, Celestín excurrendo z far. Lazy pod Makytou
1993 - - 1995 - - Jedinák, Milan excurrendo z far. Lysá pod Makytou
1995 - - 1996 - - Jaroš, Ivan excurrendo Dohňany
1996 - - 2005 - - Herud, Pavol administrátor
2005 - - 2006 - - Gabriš, Milan farár