logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lúčnica nad Žitavou

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckého
Iné mená:
Lúčnica nad Žitavou: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Martinová a Vajka nad Žitavou do o. Lúčnica nad Žitavou.
1960– Lúčnica nad Žitavou
-------------------------
Martinová: 1773 Martonfalva, Mártonfalva, 1786 Martonfalwa, 1808, 1863–1882, 1902–1907 Mártonfalva, 1888–1898, 1920 Mártonfalu, 1900 Martonfalu, 1913, 1938–1945 Zsitvamártonfalva, 1927–1938, 1945–1948 Martinová, Mártonfalva, 1948–1960 Martinová
Vajka nad Žitavou: 1773 Vaisz, 1786 Wajk, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Vajk, 1920 Vajka, 1927–1938, 1945–1960 Vajka nad Žitavou
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1793 - - Virták Dominicus. farár
1793 - - 1794 - - Madunický, Juraj farár
1794 nov. 25. 1802 - - Szárnyay Petrus, Admin farár
1802 - - 1805 - - Spravované z vedľajšej farnosti excurrendo
1805 - - 1805 - - Vranovics Georgius. administrátor
1806 - - 1810 - - Spravované z vedľajšej farnosti excurrendo
1810 jan. 9. 1832 - - Simonyi, Pavol farár
1832 - - 1886 nov. 12. Družbovič, Ján farár
1887 - - 1889 - - Liss, Ignác administrátor
1889 - - +1927 júl 24. Liss, Ignác farár
1927 - - 1934 ? - Uhlár Jozef administrátor spočiatku z Vrábľov
1934 - - 1938 - - Zbraněk Jozef Karol administrátor
1938 - - 1940 - - Látečka, Andrej Eduard excurendo
1940 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1946 ? - Ovšenka Ján administrátor
1946 - - 1956 - - Váradi Jozef administrátor
1956 - - +1977 - - Ňukovič, Ferdinand administrátor
1978 - - 1981 - - Kamody, Emil správca farnosti
1981 - - 1983 - - Solčány, Pavol, SJ správca farnosti
1983 - - 1990 - - Šimonovič, Ján, SchP správca farnosti
1990 - - 1993 - - Lintner, Ľudovít farár