logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lučenec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenie Panny Márie
Iné mená:
Lučenec: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica) po 1888 pričl. o. Lučenský Tuhár; 1966 pričl. o. Opatová; 1966–1992 pričl. o. Mikušovce; 1971–1990 pričl. o. Vidiná; 1988–1990 pričl. o. Pinciná.
1773 Lossoncz, Lucženecz, 1786 Loschoncz, Losontzinum, Lučenec, 1808 Losoncz, Lučenec, 1863–1913, 1938–1945 Losonc, 1920 Lučenec, 1927–1938, 1945–1948 Lučenec, Losonc, 1948– Lučenec
-----------------------
Lučenský Tuhár: 1773 Lossoncz-Tugar, 1786 Nagy-Tugar, 1808 Losoncz-Tugár, Tuhár, 1863 Losonctugar, 1873–1888 Losonctugár
Opatová: 1773 Lossoncz-Apátfalva, Loss[oncz] Opatowa, 1786 Loschonz-Apátfalva, Opatowa, 1808 Losoncz-Apáthfalva, Opátowá, 1863–1913, 1938–1945 Losoncapátfalva, 1920 Opatovce, Opatová, 1927–1938, 1945–1966 Opatová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mikušovce (200), k. P. M. Ruž. (1896), 2. Vidiná (800), k. B. S. J. (1910).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1262 sp. - - - - Andrej (Lučenec, 1262) farár
1332 medzi 1337 - - - Béda(1332,Lučenec) kňaz
1755 máj 23. 1755 sept. 12. Ághy, František farár
1755 okt. 21. 1756 - - Perneszi, Jozef Matej farár
1758 jún 5. 1766 - - Ladári, Jozef farár
1766 apr. 9. - - - Szabó Martin (Lučenec) farár
1811 sp - 1825 sp. - Szentiványi, Jozef (1787-1863) farár
1821 sp - - - - Szatalay Stephanus farár
1822 sp - - - - Szentivanyi Josephus farár
1827 sp - 1830 sp - Volny Josephus farár
1831 sp - 1838 sp - Klukovszky Andreas farár
1840 sp - 1844 sp - Czente Stephanus farár
1952 - - 1953-1956 - - Belák, Zoltán Jozef farár
1970 - - 1973 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1973 - - - - - Smuda, Valentín správca farnosti
1973 - - 1974 - - Nagy, Ján (1916-1991) farár