logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lovča

Zriadenie:
1623
Titul kostola:
Kostol sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Iné mená:
Lovča : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Nagy-Lovcsa, Gros-Lotza, Welka Lowcza, 1786 Nagy-Lowcscha, 1808 Nagy-Lócsa, Welká Lowča, 1863 Nagylovcsa, 1873–1913 Nagylócsa, 1920– Lovča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolná Trnávka (350), k. Najsv. Trojice (1928).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Zriadil ju 13. júla 1623 ostrihomský arcibiskup Peter Pazmáň. Dovtedy bola filiálkou krížskej farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1626 - - 1630 - - Apáthy, Nikodém farár
1630 - - 1633 - - Jurkovics, Martin farár
1633 - - 1645 - - Demovič, Martin farár
1645 - - 1657 - - Krentzer, Martin farár
1657 - - 1666 - - Báhonyi, Juraj farár
1666 dec. 22. 1667 - - Husár, Vavrinec farár
1668 apr. 28. 1675 - - Delat, Jakub farár
1675 - - 1675 - - Husár, Vavrinec administrátor druhý raz
1675 - - 1677 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
1678 júl 30. 1678 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
1678 - - 1687 - - Jachan, Martin František farár
1687 apr. 24. 1687 - - Petrovský, Adam farár
1687 máj 4. 1689 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1689 - - 1691 - - Szlaskay Laurentius, Leopoldus. farár
1691 máj 22. 1695 jún 17. Bajmóczy, Michal Ján farár
1695 jún 18. 1695 sept. - Benkovics Georgius farár
1695 sept. 20. 1703 - - Kmethy, Juraj farár
1703 apr. - 1703 - - Benkovič, Juraj farár
1703 - - 1704 - - Krizsanóczy, Ján farár
1704 máj 1. 1709 - - Krnček, Matej farár
1709 jún 3. 1709 - - Gulička, Štefan farár
1710 feb. 13. 1716 - - Krnáč, Ján farár
1716 mar. 16. 1716 - - Jachan, Martin František farár
1716 - - 1728 - - Nemecskay, Volfgang farár
1728 - - 1730 - - Remenka, Michal farár
1730 jan. 27. 1735 - - Betulay, Michal farár
1735 - - 1740 - - Zlatnický František farár
1740 mar. 30. 1750 - - Rudolfy, Pavol farár
1750 sept. 18. +1760 júl 25. Novacký, Štefan Imrich farár
1760 sept. 20. +1773 máj 13. Zlatnický František farár
1773 máj 28. 1798 - - Horáček, Ján farár
1799 - - 1806 - - Urbanský Jozef farár
1806 - - 1807 - - Folger, František farár
1807 - - 1824 - - Fogt, Jozef farár
1824 - - 1842 - - Kern, Peter farár
1842 - - 1842 - - Štrba Jozef administrátor
1842 - - 1853 - - Privitzer, František farár
1853 - - 1872 - - Mondok, Ján farár
1872 - - 1899 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
1899 - - 1901 - - Czeisel, Ladislav farár
1901 - - 1913 - - Halko, Zoltán farár
1913 - - 1936 - - Longauer, Ján farár
1937 - - 1937 - - Hulla, Ján správca farnosti
1937 - - 1944 - - Ludvigh, Gejza farár
1944 - - 1951 - - Kalmančok, Ondrej farár
1951 - - 1951 - - Administrovali zo Žiaru excurrendo
1951 - - +1965 - - Balko, Michal správca farnosti
1965 - - 1970 - - Lihotský, Pavol správca farnosti 1970 č. dekan
1970 - - +1993 jan. 27. Dekýš, Jozef správca farnosti 1975 asesor