logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Teplička

Zriadenie:
1766
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Liptovská Teplička: okres Poprad/Prešovský kraj (Liptovská stolica)
1773 Teplicska, Teplička, 1786 Teplicschka, 1808 Kis-Teplicz, Teplička, 1863–1913 Teplicska, 1920 Teplička, 1927– Liptovská Teplička
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
V roku 1706 postavili drevený kostol, ktorý zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. V roku 1759 túto stavbu nahradili murovaným chrámom postaveným v barokovom slohu. V roku 1766 tu zriadili farnosť a tento rok je zároveň prvým údajom o miestnej konfesionálnej škole.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1515 pred - +1519 - - Blažej (Spišská Teplica) farár
1758 - - 1765 dec. 13. Papánek, Ignác farár
1766 - - 1768 - - Chilko, Ján farár
1769 - - - - - Vitalis Thomas. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Dzian, Michal farár
1821 sp. - 1829 sp. - Rocheld Franciscus farár
1830 sp. - - - - Czingel Michael farár
1831 sp. - - - - Vitkay, Jakub farár
1833 sp. - 1834 sp. - Árvai, Peter farár
1835 sp. - 1836 sp. - Kolbay Daniel farár
1837 sp. - 1839 sp. - Dománsky, Alojz farár
1841 sp. - 1856 sp. - Faix Josephus farár
1942 - - 1951 - - Korbeľ, Peter správca farnosti
1965 - - - - - Vrábeľ, Ladislav správca farnosti
2007 júl 1. - - - Vetrík, Rudolf farár