logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lesnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala A. (1759)
Iné mená:
1297 ako Leznice, neskôr ako Lisnech (1414), Lesznicza (1441), Nagy-, Kislesnicze (1518), 1773 Lesnicza, Lesnitz, 1786 Lesznicza, 1808 Lesnicz, Leschnitz, Lessnica, 1863 Leschnic, 1873–1888 Lesnic, 1892–1902 Lessnic, 1907–1913 Erdős, 1920– Lesnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lesn. Huta.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Najstaršia pisomna zmienka o kostole je v kanonickej vizitacii z r. 1700, kde sa spomina, že už v roku 1630 existoval v Lesnici kostol sv. Doroty. Dodnes sa na ranobarokovom bočnom oltari sučasneho kostola sv. Michala nachadza jej socha. Isty čas od roku 1749 bola Nižna Ščavnica filialkou Lesnickej farnosti. V tom čase sa začal stavať terajši kostol sv. Michala archanjela.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1749 okt. 20. 1750 febr. 15. Bolavský, Ján st. farár
1750 febr. 27 1763 - - Dvorniczky, Nicolaus farár
1763 apr. 18 1768 - - Frankovics, Simeon farár
1768 febr. 18 1775 - - Spernokovicz, Martinus farár
1775 jún 4 1780 - - Virosztek Antonius farár
1780 máj 4 1796 - - Reiter, Antonius farár
1825 sp. - 1827 sp. - Stephany Martinus farár
1826 okt. 24 1826 nov. 22 Paniak, Venceslaus farár
1826 - - 1827 - - Dideczky, Joannes farár
1827 jún 14 1832 apr. 15 Menkina, Mansvetus farár
1828 sp. - 1832 sp. - Dedinszky Joannes farár
1832 sept. 6 1845 mar. 12 Krompecher, Stephanus farár
1845 - - 1845 - - Olsavszky, Erasmus farár
1845 apr. 17 1860 - - Ladomérszky, Michael farár
1860 nov. 19 1865 - - Stavacs, Paulus farár
1866 jan. 25 1866 - - Nyulaszy, Michael farár
1866 sept. 16 1871 okt. 28 Lokcsanszky, Vendelinus farár
1871 - - 1871 - - Brincska, Mathias farár
1871 dec. 10 1874 - - Hillay, Jacobus farár
1874 febr. 12 1880 - - Bohinszky, Jacobus farár
1880 febr. 24 1890 sept. 9 Zsiftsák, Paulus farár
1890 sept. 10 1890 okt. 24 Soffranko, Paulus farár
1890 okt. 27 1890 - - Sommer, Bernard farár
1890 - - 1898 júl 4 Kaczvinszky, Josephus farár
1898 júl 5 1898 sept. 5 Kucsera, Regalatus farár
1898 sept. 6 1901 sept. 17 Urvay, Franciscus farár
1901 sept. 18 1902 jan. 13 Viecha, Joannes farár
1901 jan. 14 1905 8 26 Cseh, Joannes farár
1905 sept. 1. 1907 jan. 7. Sterbák, Ján farár
1907 jan. 7 1919 9 16 Húska, Vendelín farár
1919 sept. 16 1929 okt. 16 Michna, Jozef farár
1929 dec. 4. 1934 jan. 31 Kovalský, Andreas farár
1934 febr. 1 1935 01 - Grech, Ján farár
1935 febr. 4 1936 12 - Strojný, Franciscus farár
1937 jan. 1 1938 10 - Goljan, Josephus farár
1938 nov. - 1938 dec. - Čurila, Štefan správca farnosti
1938 nov. 18 1938 aug. - Baker, Antonius farár
1938 dec. - 1939 aug. - Niewolski, Ladislaus farár
1939 nov. - 1940 aug. 31. Ovšonka, Ján správca farnosti
1939 09 - 1939 11 - Čolko, Pavol farár
1940 sept. 1 1953 mar. 31 Franko, Jozef farár
1953 apr. 1 1954 jún 30 Čolko, Pavol farár
1954 júl 1. 1955 dec. - Čakánek, Jozef, SDB správca farnosti
1955 dec. - 1956 apr. - Prno, Ján farár
1956 apríl - 1960 marec 31. Lučivjanský, Július správca farnosti
1960 apr. 1 1961 febr. 14 Sivčák, Ján farár
1961 febr. 14. 2004 júl 31. Gurecka, František správca farnosti