logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Leopoldov-väznica

Zriadenie:
1856
Titul kostola:
Kostol sv. Leopolda
Iné mená:
Leopoldov: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) po 1882 pričl. o. Leopold.
1773 Uj-Varoska, Leopold-Neüstadl, Mestaczko, 1786 Ujwároschka, Mestečko, Leopold-Neustadtl, 1808 Leopold-Újvároska, Městečko, 1863–1913 Újvároska, 1920–1948 Mestečko, 1948– Leopoldov
Leopold: [1808 Leopoldopolis, Leopoldstadt, Leopoldvára, Leopold - praedium ], 1873–1882 Lipótvár
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1856 - - 1857 - - P. Steiger Camillus, Ord. S. Franc farár
1857 - - 1859 - - P. Cheba Eduardus, Ord. S. Franc farár
1859 - - 1863 - - Marusic Josephus farár
1863 - - 1864 - - P. Kecskeméthy Ignatius, Ord. S. Franc farár
1864 - - 1867 - - Reich Ferdinandus farár
1867 - - 1868 - - Čáki, Karol Emanuel farár
1868 - - 1872 - - Maháč, Alexander farár
1872 - - 1873 - - P. Stasz Adolphus, Ord. S. Franc farár
1873 - - 1874 - - Gerley Ignatius farár
1874 - - 1875 - - Silhányi, Ján farár
1875 - - 1876 - - P. Veszprémi Ambrosius, Ord. S. Franc farár
1876 - - 1887 - - Pažitný, Pavol farár
1887 - - 1895 - - Smeringa, Alfonz, OSF farár
1895 - - 1898 - - P. Szvidrony Bonifác, Ord. S. Fr. farár kurát
1898 - - 1901 - - Stefunka Desid. Joann. farár kurát
1901 - - 1910 - - Pollák, František farár kurát
1910 - - 1915 - - Čulák, Cyril Ľudovít farár kurát, potom spravované z mesta