logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Leopoldov

Zriadenie:
1775
Titul kostola:
Kostol sv. Ignáca z Loyoly
Iné mená:
Leopoldov: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) po 1882 pričl. o. Leopold.
1773 Uj-Varoska, Leopold-Neüstadl, Mestaczko, 1786 Ujwároschka, Mestečko, Leopold-Neustadtl, 1808 Leopold-Újvároska, Městečko, 1863–1913 Újvároska, 1920–1948 Mestečko, 1948– Leopoldov
Leopold: [1808 Leopoldopolis, Leopoldstadt, Leopoldvára, Leopold - praedium ], 1873–1882 Lipótvár
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Červeník (1.900), k. P. M. Obet. (1876).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Fara pravdepodobne existovala v starom Červeníku, v jeho pôvodnej lokalite pri Váhu (pri dnešnom Leopoldove). Správy pápežských decimánov z rokov 1233 a 1272, ktorí v stredoveku navštevovali fary a kontrolovali odvádzanie desiatkovuvádzajú záznam o fare v nitrianskom Považí, ktorá je označená ako Versec. Podľa niektorých historikov je to Červeník.
Historik Karol Péterffy vo svojej práci z 18. storočia poukazuje na poznámku v súpise farností ostrihomského arcibiskupa kardinála Petra Pázmaňa z roku 1630, v ktorej medzi vyňatými farnosťami je uvedená aj farnosť Veresvár.
Kvôli stavbe pevnosti Leopoldov v roku 1665 bol zbúraný kostol aj budova fary pôvodného Červeníka a sama obec bola presťahovaná tam, kde sa nachádza dnes. Úlohy farára potom vykonávali jezuiti z leopoldovskej pevnosti. V roku 1670 bol ustanovený za farára v Drahovciach, Červeníku a Maduniciach Juraj Leopold Vidomius. S farou v Červeníku sa stretávame ešte raz v roku 1813, keď sa rozvodnil Váh a zalial široké okolie. Pretože fara v Leopoldove navlhla a začali sa rúcať steny, leopoldovský farár sa musel presťahovať do Červeníka, odkiaľ spravoval farnosť, kým farská budova nebola opravená.
Roku 1671 začali Jezuiti so stavbou kostola aj v Mestečku – Leopoldove. Keď 24. júla 1683 dal Mestečko – Leopoldov vypáliť veliteľ pevnosti Kielmanseg, aby neslúžilo kurucom a Turkom za skrýšu, zhorel aj kostol. Dňa 8. augusta 1693 položili nový základný kameň kostola a 15 októbra 1712 ho posvätili a zasvätili svätému Ignácovi z Loyoly. V roku 1728 znovu vyhorel, ale hneď ho opravili. Roku 1848 opäť vyhorel, renovovali ho roku 1856. Prístavba sakristie pochádza z konca prvej polovice 20. storočia.
Farnosť Červeník bola obnovená až keď trnavský arcibiskup Ján Sokol 15. júla 2008 vyčlenil Červeník z farnosti Leopoldov a zriadil tam samostatnú Farnosť Obetovania Panny Márie a pričlenil k nej filiálku Ratkovce.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Gregor(Červeník,1332) kňaz Červeník
1670 jún 2. - - - Vidomius Georgius, Leopoldus. farár Spoločne Drahovce, Červeník(pozri Leopoldov) a Madunice.
1741 - - 1763 - - P. Delphini Joannes. farár
1763 - - 1771 - - P. Monsperger Andreas farár
1771 - - 1772 - - Scheffcsik, Michal farár
1772 - - 1775 - - P. Vahl Franciscus Xav., S. J farár
1775 aug. 3. 1778 - - Brnolák Josephus, Admin farár
1778 - - +1792 mar. 4. Palma, Ján Adam, SJ farár
1792 apr. - 1808 - - Ružička, Martin farár
1808 - - 1814 - - Sebeszta, Gašpar farár
1814 - - 1823 - - Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
1823 - - 1824 - - Paraschini, Jozef farár
1824 - - 1833 - - Urbanovský, Jozef farár
1833 - - 1834 - - Muchay, Jozef Ján farár
1834 - - 1844 - - Lőrinczy, Anton farár
1844 - - +1849 aug. 2. Tulay Martinus. farár
1849 sept. - 1869 mar. - Michálek, Štefan (1813-1872) farár
1869 mar. - +1870 nov. 2. Rusňák, Ondrej farár
1870 nov. 11. 1905 - - Schóber, Eduard farár
1905 - - 1912 - - Praznovský, Anton farár
1912 - - 1936 - - Janecz, Matúš Jozef farár
1936 po - 1937 - - Mitošinka, Jozef administrátor
1936 - - 1962 - - Gramantik, Augustín farár
1962 - - +1980 júl 17. Hoferka, Imrich administrátor
1980 - - 1992 - - Haramia Peter, farár
1992 - - 1997 - - Adamus, Ján farár
2008 - - 2010 - - Kučera, Peter farár Leopoldov