logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lehnice

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1809
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Lehnice : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1940 zlúč. o. Malý Lég, Veľký Lég a Sása do o. Lég; 1951 vyčl. o. Blahová; 1960 pričl. o. Masníkovo.
1940–1948 Lég, 1948– Lehnice
---------------
Malý Lég: 1773, 1808 Kis-Légh, 1786 Kisch-Légh, 1863–1873 Kislégh, 1877–1920, 1938–1940 Kislég, 1927–1938 Malý Lég, Kis-Lég
Veľký Lég: 1773, 1786, 1808 Nagy-Légh, 1863–1873 Nagylégh, 1877–1920, 1938–1940 Nagylég, 1927–1938 Veľký Lég, Nagy-Lég
Sása: 1773, 1808, 1863–1920, 1938–1940 Szász, 1786 Alschó-Sász, Felschő-Sász, 1927–1938 Sása, Szász
Masníkovo: 1773 Elo-Patony, 1786, 1808 Elő-Patony, 1863–1920, 1938–1945 Előpatony, 1927–1938, 1945–1948 Predná Potôň, Elő-Patony, 1948–1960 Masníkovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malý Lég (750), 2. Masníkovo (200), 3. Sása (400), 4. Kolónia (250).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1328 sp. - - - - Petrus, rector ecclesiae de Leeg farár
1349 sp. - - - - Ján (Lehnice,1349) farár
1463 sp. - - - - Andrej (Veľký Lég, 1463) farár
1787 nov. - +1792 jan. 19. Pribék, Stanislav farár
1792 jan. 19. 1799 jún - Szentmihályfalvay, Ignác farár
1799 jún 21. 1832 mar. 29. Čičaj, Ladislav farár
1832 mar. - 1865 - - Floriánsz, Jozef farár
1865 dec. 28. 1895 - - Sárváry, Andrej farár
1896 - - 1904 - - Pásztor, Ján (1846-po 1920) farár
1904 - - 1922 - - Čapoš, Viktor administrátor, farár 1912 farár
1922 - - 1944 ? - Bliesz, Adam farár
1945 - - 1950 - - ZÁRECKÝ Štefan, ThDr. farár
1945 - - 1949 - - Záreczky Štefan, ThDr. administrátor
1949 - - 1950 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1951 - - 1952 - - Timár, Imrich administrátor
1952 - - 1960 - - Anisich, Oskár Maxmilián, OPraem správca farnosti
1960 - - 1975 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1975 - - 1979 - - Ešše Imrich správca farnosti
1979 - - 1984 - - Tóth Ladislav, farár
1990 - - - - - Lupták Juraj, farár