logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kunešov

Zriadenie:
1618
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Kunešov : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1808 Koneshaj, Kunosó, Kunossow, 1888 Konossó, 1892–1913 Kunosvágása, 1920 Konošov, 1927–1948 Kunešov, Kuneschhay, 1948– Kunešov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r. 1618 mestom Kremnicou na žiadosť miestnych ľudí. Určitý časť ju viedli františkáni z Kremnice. Za tököliovcov a rákoczyovcov farnosť viedli evanjelickí farári. Od r. 1709 je stále katolícka.
Teraz filiálkou farnosti Kremnické Bane

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 - - 1675 - - Weinmann Daniel farár
1675 - - 1676 - - Mayer Leopoldus farár
1676 - - 1679 - - Schemann Benedictus farár
1679 apr. 17. 1680 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1680 - - 1680 - - Nuszpacher Gottfried administrátor
1680 - - 1680 - - Albrecht Ferdinandus administrátor
1680 júl 16. 1680 - - Pilarik, Hieronym administrátor
1680 okt. 10. 1681 - - Eliseus,OFM farár
1681 - - 1687 - - Jacobini Fulgentius farár
1687 - - 1688 - - Weinmann Daniel farár
1688 - - 1688 - - Anton Kalicz. administrátor
1688 - - 1697 ? - Mercz Christophorus farár
1697 - - 1704 - - Posmann, Štefan farár
1704 - - 1709 - - Spravovali ev. farári farár
1709 - - 1720 - - Sagasser, Kristián Ignác farár
1720 - - 1721 - - Peverelly, Hieronym administrátor
1722 okt. 28. 1725 feb. - Kapray, Martin Rudolf farár
1725 feb. 9. 1733 dec. 12. Henthaler, Pavol farár
1734 jan. 15. 1734 júl 4. Han, Georgius farár
1734 júl 4. 1734 júl 25. Pugrics, Juraj farár
1734 júl 25. +1789 - - Freyzeysen, Alexander farár
1790 - - 1795 - - Hartl, Jakub Severín farár
1795 - - 1811 - - Remenár, Martin farár
1811 - - 1815 - - Dibner, Anton farár
1815 - - 1827 - - Zelenák Tomáš farár
1827 - - 1832 - - Ertl, František farár
1832 - - 1846 - - Blay, Juraj farár
1846 - - 1849 - - Straka Juraj farár
1849 - - 1877 - - Kleinhans, Ignác (1813-1876) administrátor, farár
1877 - - 1907 - - Hrabovec, Alojz farár
1907 - - 1908 - - Gríger, Mikuláš farár
1908 - - 1925 - - Janeček, Karol farár
1925 - - 1945 - - Damko, Anton farár
1945 - - 1948 - - Fegyveres, Viliam excurrendo z Kremnice
1948 - - 1954 - - spravované z Kremnických Baní excurrendo
1954 - - 1955 - - Funczik, Emil farár
1955 - - 1974 - - spravované z Kremnických Baní excurrendo
1974 - - 1977 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Kremn. Bane
1977 - - 1994 - - spravované z Kremnických Baní excurrendo 1.2.1994 farnosť zrušená, je filiálkou Kremn. Baní