logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krásno nad Kysucou

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Ondreja (1867)
Iné mená:
Krásno nad Kysucou: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Krászno, Krasno, 1786 Kraszan, 1808 Kiszucza-Krászno, Kysucké Krásno, 1863 Kiszucakraszno, Újkraszno, 1873 Ujkrászno, 1877–1895 Krasznó, 1898–1902 Krásznó, 1898–1913 Karásznó, 1920 Krasno, 1927– Krásno nad Kysucou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zborov (2.585), k. P. M. Nep. Poč. (1973), 2. Kalinovo, kap. P. M. Pomoc. Kresť. (1918).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1791 - - Villimovich, Urbanus farár
1791 - - 1791 - - Slávik, Firmus, OFM administrátor
1791 - - 1798 - - Nádhoránszky, Arcadius farár
1798 - - 1802 - - Kornelius, OFM farár
1802 - - 1802 - - Žuffa, Pavol farár
1802 - - 1810 - - Bielek, Ján Krstiteľ farár
1810 - - 1816 - - Kalinay, Joannes farár
1816 - - 1853 - - Majer, Joannes farár
1853 - - 1867 - - Vornácsek, Ignác farár
1868 - - 1890 - - Černý, Michal farár
1890 - - 1916 - - Kardoš, Jozef (1850-1916) farár
1917 - - 1926 - - Cvinček, Andrej administrátor, farár
1927 - - 1947 - - Burlas, Matej farár 1938 dekan čadč. dištr., 1942 vicearchidiakon
1948 - - 1948 - - Melo, Jozef administrátor
1948 - 1952 - Omachel, Ernest farár
1952 - 1958 - - Krčmárik Pavol administrátor
1957 - - 1990 - - Baláži, Ľudovít, Mons. správca farnosti 1973-90 dištr. dekan KNM, 1980 monsignor
1990 - - 2001 - - Sandanus, Ondrej správca farnosti 1990–97 dekan Kysucké Nové Mesto, 1997 monsignor