logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krásnohorské Podhradie

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Krásnohorské Podhradie : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Kraszna-Horka-Várallya, Podhragy, 1786 Krasznahorka-Wárallya, Podhragy, 1808 Krásznahorka-Várallya, Krásnohorské Podhradí, 1863 Krasznahorkaváralya, 1873–1913, 1938–1945 Krasznahorkaváralja, 1920 Krásna Horka-Podhradie, Krásnohorské Podhradie, 1927–1938, 1945–1948 Krásnohorské Podhradie, Krászna-Horka-Váralja, 1948– Krásnohorské Podhradie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Pača (750), k. Najsv. Trojice (1803), 2. Krásnohorská Dlhá Lúka (700), k. sv. Juraja (1755), 3. Jovice (250).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Krásnohorské Podhradie, 1332) farár
1636 sp. - - - - Szentkereszthy, Blažej farár
1647 sp. - - - - Pogátfalvay, Ján farár
1676 feb. 7. 1687 - - Hidassy, Ján farár
1683 aug. 28 1686 - - Zsembery Georgius farár
1687 jún 24. 1689 - - Kövér, Ján farár
1689 sept. 19. 1691 - - Bako, Ján farár
1691 júl 26. 1694 jún 2. Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1696 máj 12. 1701 - - Lepcsányi, Ján farár
1701 apr. 11. 1705 - - Fabrini, Juraj farár
1705 okt. 30. 1716 - - Ujvendéghy, František farár
1726 apr. 25. 1754 jan. 27 Zsarnoczay Andreas. farár
1754 feb. 20. +1763 apr. 18. Paukovics, Ján Pavol farár
1763 jún 3. 1763 okt. 15. Urbini, František Kristián Michal farár
1763 okt. 15. 1769 sept. 30. Lubik, Juraj farár
1769 sept. 30. - - - Telgarecz, Tomáš farár
1811 sp - - - - Luley Franciscus farár
1811 sp - - - - Gyurcsánszky Josephus farár
1816 jan. 1. 1824 apr. 24. Bárczy, Baltazár, de Bárczyháza administrátor
1825 - - 1834 sp. - Bachleda Joannes farár
1838 - - 1844 sp. - Andaházy Emericus farár
1853 sp - - - - Pongrácz Georgius farár
1943 - - - - - Jávorszky, Jozef správca farnosti
1978 - - - - - javorszkyjozef správca farnosti