logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krásno

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenie sv. kríža
Iné mená:
Krásno: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1976–1990 pričl. k o. Nedanovce.
1773 Kraszno, Széplak, Krasno, 1786 Kraszno, 1808 Krászno, Széplak, Krásno, 1863 Ókrásznó, Széplak, 1873, 1888–1892 Széplak, 1877 Széplak, Ókrasznó, 1882 Krasznó, 1895–1913 Ószéplak, 1920–1976, 1990– Krásno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brodzany (972), k. Všeehsvätých (st.), 2. Nedanovce (837), kap. sv. Michala A. (st.). 3. Turčianky (180), kap. sv. Ladislava (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Krásno, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Turčianky) kňaz
1559 sp. - - - - Baltazár (Chynorany, 1559) farár
1665 máj 6. 1673 - - Faraghy, Jakub farár
1674 feb. 14. 1674 - - Jelenffy, Izidor farár
1674 nov. 13. 1675 jún 20. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
1675 - - 1689 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1689 jún - 1689 - - Mácsy, Juraj farár
1689 jún - 1690 - - Mór Joannes farár
1690 jún 7. 1690 sept. 9. Kollicz, Tomáš farár
1690 sept. 27. 1697 - - Adamkovič, Ján farár
1697 jan. 16. 1702 - - Milty, Florianus farár
1702 apr. 29. 1704 - - Palkovič, Lukáš farár
1704 apr. 29. 1705 - - Pullis, Juraj farár
1705 júl 13. 1706 júl 24. Bublovič, Michal farár
1706 júl 24. 1709 máj 1. Sixti, Štefan farár
1710 - - 1716 - - Fridecký, Ján (-1738) farár
1716 jún 15. 1717 dec. 16. Piaček, Anton farár
1718 jan. 7. 1723 - - Mišík, Martin farár
1723 aug. 19. 1728 - - Lászlóffy, Pavol farár
1728 apr. 26. 1730 apr. - Belányi, Ján farár
1730 apr. 17. 1731 jan. 15. Simonfalvay, Ján farár
1731 jan. 24. 1737 jún 25. Šimonovič, Michal farár
1737 sept. 16. 1747 sept. 18. Kobida, Juraj farár
1747 - - 1758 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1758 dec. 7. 1765 - - Siláček, Ján (1730-1790) farár
1765 júl 10. 1767 júl 8. Petraško, Andrej farár
1767 aug. 26. 1775 máj 1. Selecký, Jozef farár
1775 máj 29. 1778 - - Kučera, Adam farár
1778 - - 1809 - - Smetana, Andrej farár
1809 - - 1811 - - Bielek, Ján Nepomuk farár
1811 - - 1829 - - Sztraka, Antonius farár
1829 - - +1854 okt. 11. Guniš, Jozef farár
1855 - - 1884 - - Tiso, Mikuláš farár
1885 - - 1920 - - Molnár, Alojz farár
1920 - - 1921 - - Šmotlák, Anton administrátor
1921 - - 1930 - - Imlauf, Karol farár
1930 - - 1931 - - Žovic, Marcel administrátor
1931 - - 1947 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) farár
1947 - - 1948 - - Hýrošš, Karol (1914-2011) administrátor
1948 - - 1955 - - Schottert, František správca farnosti
1955 - - 1958 - - Struhár, Štefan správca farnosti
1958 - - 1960 - - Košík, Vendelín správca farnosti
1960 - - 1976 - - Stranovský, Vojtech správca farnosti
1976 - - 1992 nov. 1. Kyselý, Anton, SDB správca farnosti dekan, výp. katechéta Klátova Nová Ves
1992 - - 1998 - - Ďurčan, Marián farár