logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kráľová nad Váhom

Zriadenie:
1884
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Kráľová nad Váhom: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kiralyfalva, 1786 Királyfalwa, 1808 Királyfalva, Králowá, 1863 Vágkirályfalu, 1873–1913, 1938–1945 Vágkirályfa, 1920 Kráľová nad Váhom, 1927–1938, 1945–1948 Kráľová nad Váhom, Vág Királyfa, 1948– Kráľová nad Váhom
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(1332,Kráľová nad Váhom) kňaz
1884 - - +1899 febr. 9. Púchovský, Štefan farár
1899 febr. - 1899 - - Hojsík, Imrich administrátor
1899 - - 1899 - - Vörösváry, Ernest administrátor
1899 - - 1951 - - Janič František farár
1951 - - 1957 - - Koller, Július administrátor
1958 - - 1974 - - Szabó, Štefan (1904-1990) správca farnosti
1974 - - - - - SZOKOL František farár
1974 - - 1993 po - Sokol, František správca farnosti