logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kostolné Kračany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Bartolomeja, apoštola
Iné mená:
Kostolné Kračany : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1940 zlúč. o. Amadeho Korčany (po 1882 pričl. o. Šipošovské Korčany), Kostolné Korčany, Kynceľove Korčany, Moravské Korčany, Pinkove Korčany do o. Amadeho Korčany (1948 Kostolné Kračany).
1773 Egyház-Karcsa, 1786 Egyhás-Karcscha, 1808 Egyházas-Karcsa, 1863 Egyházkartsa, 1873–1920 Egyházkarcsa, 1927–1938 Kostolné Korčany, Egyház-Karcsa, 1938–1940 Egyházkarcsa, 1948– Kostolné Kračany
------------------
Amadeho Kračany: 1773 Amode-Karcsa, Amade-Karcsa, 1786 Amade-Karcscha, 1808 Amadé-Karcsa, 1863 Amadékartsa, 1873–1882, 1913, 1938–1945 Amadékarcsa, 1888 Siposkarcsa és Amadékarcsa, 1892–1907 Siposamadékarcsa, 1920 Amadékarcsa, Siposamadékarcsa, 1927–1938, 1945–1948 Amadeovské Korčany, Amadé-Karcsa [1948–1973 Amadeovské Kračany, 1973– Amadeho Kračany]
Šipošove Kračany: 1773, 1808 Sipos-Karcsa, 1786 Schiposch-Karcscha, 1863 Siposkartsa, 1873–1882 Siposkarcsa
Kynceľove Kračany: 1773, 1808 Gönczöl-Karcsa, 1786 Gönzel-Karcscha, 1863 Göncölkartsa, 1873–1920, 1938–1940 Göncölkarcsa, 1927–1938 Kyncelove Korčany, Göncöl-Karcsa [1948– Kynceľove Kračany]
Moravské Kračany: 1773, 1808 Morocz-Karcsa, 1786 Marocz-Karcscha, 1863 Mosockartsa [!], 1873 Morockarcsa, 1877–1888 Moróckarcsa, 1892–1920, 1938–1940 Mórockarcsa, 1927–1938 Moravské Korčany, Móroc-Karcsa [1948– Moravské Kračany]
Pinkove Kračany: 1773, 1808 Pinke-Karcsa, 1786 Pinke-Karcscha, 1863 Pinkakartsa, 1873–1920, 1938–1940 Pinkekarcsa, 1927–1938 Pinkove Korčany, Pinke-Karcsa [1948– Pinkove Kračany]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1.Ama-de-Šipoš. Kračany (340), 2. Kync.-Mor. Kračany (270), 3. Pinkove Kračany (215), 4. Etreove Kračany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1327 sp. - - - - Dionýz (Kostolné Kračany, 1327) farár
1332 a 1339 - sp. - Michal (Kostolné Kračany, 1332) farár
1729 júl 30. 1733 - - Czabany, Martin farár
1733 Feb.. 4. 1737 apr. 30. Laszlovszky, Martin farár
1737 máj 7. 1741 - - Mécseš, František farár
1741 aug. 27. 1742 júl 5. Bačák, František farár
1742 júl 23. 1745 júl 3. Alapi, Ján farár
1745 júl 12. 1758 - - Takács, Michal farár
1758 okt. 8. +1789 dec. 28. Schreher, Ján farár
1790 - - +1795 máj 3. Petényi, Juraj farár
1795 jún 6. 1796 aug. - Spurnyei, Ignác František Mikuláš administrátor
1796 júl 2. 1842 - - Roman, Jozef farár
1842 okt. 1. +1878 mar. 18. Bartuš, Jozef farár
1878 - - 1888 - - Zendt Edmundus. farár
1888 - - 1905 - - Feketeházy, Karol farár
1905 po - 1921 - - Deák, Anton administrátor, farár 1906 farár
1921 po - 1931 - - Czistler, Štefan farár
1931 - - 1939 - - Gaál, František farár
1940 - - 1953 - - Bohuss Rudolf administrátor
1953 - - 1975 - - Vitek, Alexander správca farnosti
1975 - - 1979 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
1979 - - 1984 - - Neznámy kňaz
1984 - - 1987 - - Tóth Ladislav, správca farnosti
1990 - - +1991 júl 31. Selláň, Ľudovít správca farnosti