logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košická Belá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Jána Krst. (1942).
Iné mená:
1056 Košická Belá: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)/ (Spišská stolica) 1967 pričl. o. Košické Hámre (1944 pričl. o. Malý Folkmar [(Spišská stolica)]); 1969 pričl. o. Ružín.
1773, 1786 Bella, 1808 Bela, Bella, 1863–1873 Béla, 1877–1913 Kassabéla, 1920– Košická Belá
Košické Hámre: 1773 Hamor, 1786 Hammer, 1808 Hámor, Hammer, 1863 Hámor, 1873–1913 Kassahámor, 1920–1948 Košické Hámry, 1948–1967 Košické Hámre
Malý Folkmar: 1863–1902 Kisfolkmár, 1907–1913 Kissolymár, 1920 Malý Folkmár, 1927–1944 Malý Folkmar
Ružín: 1773, 1786 Ruzin, 1808 Ó-Rusin, Starý Russín, 1863–1913 Óruzsin, 1920 Oružín, Starý Ružín, 1927–1968 Ružín
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1793 - - 1824 - - Marianovics, Vavrinec farár
1825 - - 1856 - - Fábry, Jozef farár
1856 - - 1893 - - Gefferth, Imrich farár
1894 - - 1895 - - Schwartz, Július administrátor
1895 - - 1895 - - Szabó, Július administrátor
1895 - - 1900 - - Kováč, Alexander administrátor
1900 - - 1928 - - Gocsál, Ján [OFM] farár
1929 - - 1944 - - Kováč, Eugen administrátor
1944 - - 1945 - - Švec, Ján administrátor
1946 - - 1948 - - Harčar, Ján (1913-1988) administrátor
1948 - - 1951 - - Nagy, Ján (1916-1991) farár
1951 - - 1956 - - Neznámy kňaz farár
1956 - - 1975 - - Šefčík, Jakub administrátor
1976 - - 1990 - - Olšavský, Valentín administrátor
1990 - - 1991 - - Palša, Andrej farár