logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - Ťahanovce

Zriadenie:
1795
Titul kostola:
sv. Anny (1850).
Iné mená:
Košice K1-4/KI abov. 1968 pričl. o. Barca , Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca (1943 pričl. o. Buzinka), Ťahanovce, Vyšné Opátske; 1976 pričl. o. Kavečany, Krásna nad Hornádom (1942 pričl. o. Opátska), Lorinčík, Šebastovce. 1773 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossicze, 1786 Kaschau, Cassovia, Kascha, Kossice, 1808 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossice, 1863–1913, 1938–1945 Kassa, 1920–1938, 1945– Košice Ťahanovce: 1773 Téhany, Czahanowcze, 1786 Téhány, Czahanowecz, 1808 Tehány, Tahanowce, 1863, 1877–1882, 1892–1902 Tihany, 1873 Tihány, 1888 Abaújtihany, 1907–1913, 1938–1945 Hernádtihany, 1920–1938, 1945–1968 Ťahanovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 mar. 15. 1812 sept. 23. Bartay, Andrej farár
1812 - - 1843 - - Csépkey, Ján farár
1843 - - 1870 - - Šikorský, Jozef administrátor-farár
1870 - - 1917 - - Antal, Karol farár
1917 - - 1936 - - Bodnár, Štefan farár
1936 - - 1938 - - Šebeš, Štefan administrátor
1939 - - 1939 - - Bartha, Vojtech administrátor
1940 - - 1942 - - Eperjessy, Jozef farár
1943 - - 1943 - - Homoky, Štefan administrátor
1943 - - 1952 - - Neznámy kňaz
1952 - - 1960 - - Deák, Ľudovít administrátor
1960 - - 1971 - - Kačmár, Vincent excurrendo
1971 - - 1981 - - Müller, Inocent, OP správca farnosti
1981 - - 1986 - - Neznámy kňaz
1986 - - 1990 - - Repický, Alexander administrátor
1990 - - 1992 - - Rebjak Pavol farár
1992 - - 1996 - - Straka, Jozef (1954-2016) farár
1996 - - 1997 - - Hudák, Marián farár