logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - katedrála

Zriadenie:
zmienka 1283
Titul kostola:
sv. Alžbety (14. st.)
Iné mená:
Košice K1-4/KI abov. 1968 pričl. o. Barca , Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca (1943 pričl. o. Buzinka), Ťahanovce, Vyšné Opátske; 1976 pričl. o. Kavečany, Krásna nad Hornádom (1942 pričl. o. Opátska), Lorinčík, Šebastovce. 1773 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossicze, 1786 Kaschau, Cassovia, Kascha, Kossice, 1808 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossice, 1863–1913, 1938–1945 Kassa, 1920–1938, 1945– Košice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Košice - katedrála) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Košice - katedrála) kňaz
1777 - - 1804 - - Orosz, Adam, de Čičarovce farár
1804 - - 1821 - - Rimanóczy, František farár
1821 - - 1854 - - König, Ján farár
1854 - - 1855 - - Bodnár, Jozef, st administrátor
1855 - - 1863 - - Mihalovič, Jozef farár
1863 - - 1899 - - Szabad, František farár
1899 - - 1913 - - Kozora, Andrej farár
1914 - - 1918 - - Cselényi, Štefan administrátor
1918 - - 1945 - - Tost, Barnabáš farár
1945 - - 1951 - - Zelený, Melichar správca farnosti
1951 - - 1954 - - Jančáry, Vojtech administrátor
1954 - - 1960 - - Benkő, Štefan (1906-1984) administrátor
1960 - - 1990 - - Onderko, Štefan farár
1990 - - 1993 - - Mydla, Jozef, SJ farár
1993 - - 2004 - - Dráb, Pavol farár