logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - Krásna

Zriadenie:
1333
Titul kostola:
sv. Cyrila a Metoda (1935).
Iné mená:
Košice K1-4/KI abov. 1968 pričl. o. Barca , Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca (1943 pričl. o. Buzinka), Ťahanovce, Vyšné Opátske; 1976 pričl. o. Kavečany, Krásna nad Hornádom (1942 pričl. o. Opátska), Lorinčík, Šebastovce. 1773 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossicze, 1786 Kaschau, Cassovia, Kascha, Kossice, 1808 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossice, 1863–1913, 1938–1945 Kassa, 1920–1938, 1945– Košice Krásna: 1773 Széplak, 1786 Séplak, 1808 Széplak, Sýplak, 1863 Hosszúrendszerszéplak, Rövirendszerszéplak, 1873, 1888–1902 Széplak, 1877–1882 Hosszúszéplak és Rövidszerszéplak, 1907–1913, 1938–1945 Abaszéplak, 1920 Síplak, 1927–1938, 1945–1948 Krásna nad Hornádom, Széplak, 1948–1976 Krásna nad Hornádom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nižná Hutka, (460), k. P. M. Narod. (1890), 2. Vyšné Opátske (620), k. B. S. J (1850).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bancus(1332,Košice - Krásna) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Tomáš(1332,Košice - Krásna) kňaz
1725 - - 1728 - - Horánszky, Pavol farár
1728 - - 1731 - - Ledel, Andrej farár
1731 - - 1732 - - Kelemen, Imrich farár
1732 - - 1744 - - Bukássy, Adam farár
1744 - - 1749 - - Jurtassy, Anton Michael farár
1749 - - 1751 - - Perniczky, Anton farár
1751 - - 1761 - - Drucsay, Pavol farár
1761 - - 1763 - - Kopacsek Ignác farár
1763 - - 1768 - - Rozgonyi Pavol farár
1768 - - 1770 - - Veselényi Ján farár
1770 - - 1774 - - Szimalcsik, Štefan farár
1775 - - 1810 - - Bartay, Adam farár
1811 - - 1842 - - Bartay, Andrej administrátor, farár
1843 - - 1845 - - Volný, Ján farár
1845 - - 1866 - - Szijárthó, Štefan administrátor
1866 - - 1901 - - Hunyady, Jozef farár
1901 - - 1901 - - Bellis, Ján administrátor
1901 - - 1927 - - Bellis, Ján farár
1928 - - 1938 - - Adam, Michal administrátor
1939 - - 1952 - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1953 - - 1959 okt. 1. Kováč, Vincent farár
1960 - - 1978 - - Harčar, Ján (1913-1988) správca farnosti
1978 - - 1990 - - Čech, Pavol správca farnosti
1990 - - 1994 - - Juruš, Ignác farár
1994 - - 1995 okt. 5. Katreniak, Ján farár
1995 - - 1997 - - Semivan, Juraj farár