logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kopčany

Zriadenie:
1861
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Kopčany: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kopcsan, Koptschan, Kopcsány, 1786 Kopcschán, 1808 Kopcsán, Kopčany, 1863–1882 Kopcsán, 1888–1913 Kopcsány, 1920– Kopčany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1861 - - 1896 - - Tragor Franciscus. farár
1896 - - 1908 - - Boldižár, Baltazár farár
1908 - - 1941 - - Jehlicska Ján farár 1914 dekan, 1928 okr. dekan
1941 - - 1946 - - Danišovič, Alojz správca farnosti neskôr farár v Koválove
1946 - - 1947 - - Vrabec, Štefan administrátor
1947 - - 1962 - - Zbraněk Jozef Karol farár
1962 - - 1963 - - Lelovics, Andrej správca farnosti
1963 - - 1964 - - Vadovič, Jozef správca farnosti
1964 - - 1973 - - Volek, Izidor správca farnosti
1973 - - +1985 február 28. Slavkovský, Ondrej, SVD správca farnosti
1985 - - 1987 - - Burda, Vincent excurr.
1987 - - 1992 - - Kovár, Blažej správca farnosti
1992 - - - - - Riecky, Ján Mária Vianney Marián, OFMCap farár