logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Konská

Zriadenie:
od roku 1228
Titul kostola:
sv. Kataríny (1228).
Iné mená:
Konská: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčinska stolica) po 1808–po 1888, 1951 vyčl. o. Rajecké Teplice.
1773 Konszka, Konska, 1786 Konszka, 1808 Konszka, Konská, 1863–1882 Konszka, 1888–1913 Kunfalva, 1920–1927 Konská, 1927–1929 Konská-Rajecké Teplice, 1929– Konská
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kam. Poruba (1.520), k. Všeehsvätých (1860), 2. Raj. Teplice (1.890), kap. P. M. Naneb. (1906), 3. Stránske (810), k. zrúc. sv. Heleny (1360), 4. Poluvsie (710), kap. P. M. Sedemb. (1976), 5. Kunerad (800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Kedy presne vznikla farnosť nie je známe. Rok 1228, ktorý uvádzajú staršie schematizmy sa momentálne nedá verifikovať. V roku 1590 tu bola zriadená evanjelická fara, na ktorej existenciu nadviazala v roku 1673 katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 - - 1680 - - Somoláni, Juraj farár
1680 - - 1688 - - Skačiansky, Michal farár
1688 - - 1728 - - Vicsan, Michael farár
1728 - - 1749 - - Bolech, Franciscus farár
1749 - - 1758 - - Somody, Martinus farár
1758 - - 1763 - - Vrankay, Adamus farár
1763 - - 1774 - - Martinkovič, Ján (1736-1779) farár
1774 - - 1782 - - Dobeš, Juraj farár
1782 - - 1792 - - Záhorak, Josephus farár
1792 - - 1812 - - Szmetanovics, Stephanus farár
1812 - - +1818 jan. 11. Zsittnan, Paulus farár
1819 - - 1849 - - Huljak, Ján(1785) farár
1849 - - +1862 Január 16 Čajka, Michal farár
1862 - - 1870 - - Čelko, František farár
1870 - - 1890 - - Fülöp, Ladislav farár
1890 - - +1902 - - Hollý, Alexander farár
1902 - - 1903 - - Fraštacký, Anton administrátor
1903 - - 1941 - - Rojíček, Ján farár
1941 - - +1947 jún 23. Borkovič, Ján administrátor
1947 - - 1948 - - Čierny, Štefan, ThBac. správca farnosti
1948 - - 1952 - - Masár, Augustín správca farnosti
1952 - - 1952 - Sigotský, Štefan správca farnosti
1952 - - 1959 - Rúčka, Koloman správca farnosti
1959 - - 1962 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1962 - - +1973 máj 8. Čaprnka, Augustín správca farnosti
1973 - - +1986 júl 1. Danihel, Peter správca farnosti 1980 č. dekan
1986 - - 1989 nov. 1. Noga, Jordán Jozef, OP správca farnosti
1989 - - 1990 - - Nižník, Štefan správca farnosti
1990 febr. - 2003 - - Vallo, Ján správca farnosti 2000 honorárny dekan