logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kolačkov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala A. (18. st.)
Iné mená:
1361 ako Kolach, neskôr ako Kalach (1390), Kollacz (1431), 1773 Kolaszko, Klotz, 1786 Klotsch, Kolacschko, 1808 Kolácskó, Klautsch, Koláčkow, 1863–1873 Kolacska, 1877–1902 Kolacskó, 1907–1913 Kalács, 1920 Kolačkovo, 1927– Kolačkov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Obec Kolačkov vznikla v druhej polovici 13. storočia. Bola majetkom spišskej kapituly. Na konci tohto storočia vznikol aj tunajší farský kostol zasvätený sv. Michalovi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Marschalkovics Ignatius farár
1821 sp. - 1823 sp. - Csermak Dominicus farár
1825 sp. - 1838 sp. - Ptacsek Stephanus farár
1839 sp. - - - - Czepák, Teodor, OFMConv farár
1841 sp. - 1843 sp. - Maga Antonius farár
1856 sp. - - - - Doboss Mathias farár
1922 po - - - - Kubičár, Jozef administrátor
1923 - - 1924 - - Borušák, Jozef administrátor
1967 - - - - - Sivčák, Ján správca farnosti
2008 07 01 - - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) farský_administrátor