logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kecerovce

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Ladislava (1330).
Iné mená:
954 Kecerovce: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica) 1975 zlúč. o. Kecerovské Kostoľany a Kacerovské Pekľany do o. Kecerovce.
1975– Kecerovce
Kecerovské Kostoľany: 1773 Kosztolan, Keczerowske Kosztolany, 1786 Kosztolan, 1808 Keczer-Kosztolán, Kostelany, 1863–1877, 1888–1902 Kecerkosztolán, 1882 Kecerkosztolán, Szentivánkosztolán, 1907–1913 Kecerkosztolány, 1920 Kecerské Kostoľany, [Kecerské] Kosceľany, 1927–1948 Kecerovské Kostolany, 1948–1974 Kecerovské Kostoľany
Kecerovské Pekľany: 1773 Keczer-Peklin, Keczerowske Peklany, 1786 Keczer-Peklin, Keczerszké Peklani, 1808 Keczer-Peklin, Kecerské Peklany, 1863 Kecerpeklin, 1873–1913 Kecerpeklén, 1920 Kecerské Pekľany, [Kecerské] Pekeľany, 1927–1974 Kecerovské Pekľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bačkovík (140), 2. Boliarov (300) k. Najsv Troj. (1770), 3. Bunetice (120), 4. Čakanovce (180), 5. Čižatice (350), 6. Herľany (90), kapl. sv. Petra a Pavla (1859), 7. Kec. Lipovec (50), 8. Mudrovce (5), 9. Opina (50), k. sv. Barbory (1716), 10. Rankovce (100), 11. Vtáčkovce (200), 12. Žirovce (70).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Rankovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(Rankovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Kecerovský Lipovec,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal(Boliarov,1332) kňaz
1785 - - 1798 - - Staffner, Juraj farár
1806 - - 1807 - - Gallo, Ján administrátor
1827 - - 1844 - - Kalász, Andrej farár
1844 - - 1845 - - Briedon, Eleázar, OFM administrátor
1845 - - 1855 - - Czibula, Juraj [OFMConv.] farár
1855 - - 1858 - - Bercsinszky, Alojz administrátor
1858 - - 1870 - - Pletényi, Andrej farár
1871 - - 1879 - - Perlsberg, Eduard farár
1879 - - 1880 - - Sokoli, Ján administrátor
1880 - - 1894 - - Keresztessy, Štefan [Kresztianko] administrátor-farár
1894 - - - - - Grofcsik, Štefan administrátor-farár
1919 - - 1919 - - Téglaši, Jozef, OFM administrátor-farár
1930 - - - - - Harčar, Gabriel administrátor
1933 - - - - - Kravarík, Július administrátor
1972 - - 1978 - - Čech, Pavol správca farnosti
1978 - - 1990 - - Bober, Bernard správca farnosti
1990 - - 1992 - - Semivan, Juraj farár
1992 - - - - - Ondovčák, Jozef farár
1994 - - 2002 - - Krajník, Patrik farár
2002 - - 2004 - - Ľupčo, Dušan administrátor
2005 - - - - - Fejczo, Eugen, PaedDr farár