logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kazimír

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Štefana, kráľa (1966).
Iné mená:
Kazimír TV/KI zemplín. 1960 zlúč. o. Malý Kazimír a Veľký Kazimír. 1960– Kazimír Malý Kazimír: 1773 Kis-Kázmér, Kis-Kazmér, Maly Kažmir, 1786 Kazmér, Kisch-Kazmér, 1808 Kis-Kazmér, Kis-Kaszmér, Malý Kazmír, Malý Kazymír, 1863–1913, 1938–1945 Kiskázmér, 1920 Malý Kázmír, 1927–1938, 1945–1960 Malý Kazimír Veľký Kazimír: 1773 Magy[ar]-Kazmér, Kazmir, 1786 Magyar-Kazimir, 1808 Nagy-Kazmér, Magyar-Kazmér, Nagy-Kaszmér, Magyar-Kaszmér, Welký Kazmír, Uherský Kazmír, Welký Kazymír, Uherský Kazymír, 1863–1913, 1938–1945 Nagykázmér, 1920 Veľký Kázmír, 1927–1938, 1945–1960 Veľký Kazimír
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Michaľany (675), k. Najsv. Trojice (1880), 2. Brezina (273), 3. Byšta (72).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Kazimír) kňaz
1801 - - 1824 - - Kadlubjak, Pavol farár
1824 - - 1829 - - Križanovský, Jozef administrátor
1829 aug. 29. 1838 - - Therna, František administrátor
1838 - - 1839 - - Neumer, Juraj administrátor
1839 - - 1841 - - Tapolčáni, Ján administrátor
1841 - - 1842 - - Keresztényi, Vojtech administrátor
1842 - - 1844 - - Roth, Michal administrátor
1844 - - 1848 - - Fedák, Alojz administrátor
1848 - - 1855 - - Szentléleky, Gejza, de Eadem farár
1855 - - 1856 - - Uhrinovics, Alexander, st administrátor
1856 - - 1858 - - Frantz, Karol administrátor
1858 - - 1858 - - Grofcsik, Jozef administrátor
1858 - - 1879 - - Jelenko, Anton farár
1879 - - 1891 - - Hlopák, Ján administrátor
1891 - - 1891 - - Novák, Ladislav administrátor
1891 - - 1902 - - Iványi, Karol administrátor-farár
1903 - - 1932 - - Holub, Ferdinand administrátor
1932 - - 1944 - - Kunder, Peter administrátor-farár
1944 - - 1953 - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1954 po - 1955 - - Juhás, Vojtech správca farnosti
1955 - - 1962 - - Andrašovský, Ľudovít správca farnosti
1963 - - 1998 - - Labanc, Andrej správca farnosti