logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jedľové Kostoľany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Jedľové Kostoľany: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Fenyő-Kosztolan, Jedlowé Kostelany, 1786 Fenyő-Kosztolan, 1808 Fenyő-Kosztolán, Jedlowé Kostelany, 1863–1913 Fenyőkosztolány, 1920 Jedlové Kostolany, 1927–1948 Jedľové Kostolany, 1948– Jedľové Kostoľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bresovo, kap. P. M. Sedemb. (1924); osady: Borisko, Lukáčov, Modoš, Drienky, Horné Lúčno, Dolné Lúčno, Nemčekov, Jalšinky, Hujavov, Levásovská, Bošiakov, Cigáňov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Kostoláni, Michal farár
1663 apr. 4. - - - Szolcsányi, Michal farár
1674 sp. - - - - Nemecskay, Michal farár
1675 máj 24. 1680 - - Havlovič, Martin farár
1680 sept. 22. 1685 - - Kramarics, Tobiáš farár
1685 okt. 15. 1686 - - Magdalen, Adam farár
1686 okt. 16. 1687 - - Bona Joannes farár
1687 feb. 17. 1689 - - Ivanovič, Ján Ladislav farár
1690 apr. 24. 1691 - - Máriássy, Ján farár
1691 jún 19. 1692 jún 14. Repkay, Pavol farár
1692 máj 18. 1692 sept. 27. Markovič, Juraj (1665-1717) farár
1692 okt. 27. 1714 - - Juriš, Ján farár
1714 apr. 19. 1727 - - Belzár, Ján Jakub farár
1727 feb. 17. 1728 - - Tamaskovics, Augustín farár
1728 feb. 13. 1731 - - Šimonovič, Michal farár
1731 apr. 19. +1750 jún 24. Boldiš, Ondrej farár
1750 Jul 23. 1752 jan. 25 Valent Andreas farár
1753 aug. 11. 1756 - - Beňovský, Jozef farár
1756 feb. 19. +1758 jún 8. Javorský, Ján farár
1758 júl 6. 1767 - - Bachtovics, Peter farár
1767 máj 4. +1787 okt. 8. Andreánsky, Štefan farár
1787 - - 1789 - - Jančo, Andrej farár
1789 aug. - +1823 aug. 3. Lacko, Andrej farár
1823 aug. 5. 1829 feb. 20. Putz, Michal farár
1829 feb. 20. 1865 okt. 20. Hrmo, Martin farár
1865 - - 1890 - - Hainiš, Justín farár
1890 - - 1930 - - Hruška, Vojtech administrátor, farár 1891 farár
1930 - - 1934 - - Zbraněk Jozef Karol administrátor
1934 - - 1938 - - Psársky, Jozef administrátor
1938 po - 1941 - - Rakovský, Jozef administrátor
1941 - 1941 - - Laktiš, Ján administrátor
1941 - - 1945 - - Moravčík František administrátor
1945 - - 1953 - - Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1953 - - 1957 - - Laktiš, Ján administrátor
1953 - - 1956 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
1957 - - 1960 - - Scheimer, Emil správca farnosti
1960 - - 1969 - - Šátek, Jozef správca farnosti
1969 - - 1970 jan. - Chromjak, Ján správca farnosti
1970 - - 1972 - - Judiak, František správca farnosti
1972 - - 1978 - - Letko, Adalbert administrátor
1978 - - 1992 - - Jakúbek, Ján správca farnosti
1992 - - 1995 júl 1. Válek, Ondrej farár