logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jasová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
Jasová : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773 Jaszfalu, 1786, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Jászfalu, 1920 Jásová, Jásovice, 1927–1938, 1945–1948 Jásová, Jászfalu, 1948–1996 Jásová, 1996– Jasová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1697 máj 15. - - - Szőllőssy, Ján (Jasová, 1697) farár
1736 sept. 7. +1737 júl 2. Tomašovič, Andrej farár
1737 jún 13. 1741 jún 20. Jančovič, Alexander farár
1741 - - 1742 - - Slezák, Michal farár
1742 - - 1747 - - Balogh, Ignác farár
1748 jún 29. +1758 dec. 1. Szuray, Ján farár
1758 dec. 9. 1767 feb. 14. Cziglányi, Andrej farár
1767 feb. 21. 1774 - - Süttő, Gašpar farár
1774 - - +1798 jún 18. Petra, Ján farár
1798 aug. 27. 1806 - - Bobkovič, Štefan farár
1806 nov. 26. 1820 - - Termézy, Adam farár
1820 aug. 7. +1827 nov. 3. Csery, Ján farár
1827 Nav. 27. 1853 okt. 27. Szmetenay, Ján farár
1853 - - +1861 júl 26. Finka, Ján (1815-1861) farár
1861 júl - 1864 nov. 11. Morva, Mikuláš farár
1864 nov. 20. 1865 - - Eméry, Štefan farár
1865 - - +1869 máj 4. Holček, Juraj, SchP farár
1869 - - 1869 po - Adamovich, Imrich administrátor
1869 - - 1877 - - Szilaveczky, Ján farár
1877 - - 1916 - - Novák, Andrej (1843-1916) farár
1916 - - 1916 po - Uhlár, Viliam administrátor
1916 - - 1925 - - Makkay Štefan farár
1926 - - 1935 - - Hlušek, Štefan farár
1936 - - 1949 - - Zalka, Ján farár
1944 - - 1945 - - Dezső, Ladislav administrátor
1951 - - 1970 - - Bednár, Osvald Viktor, OFM farár
1970 - - 1979 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1979 - - 1983 - - neznámy kňaz pravdepodobne spravovaná z vedľajšej farnosti
1983 - - 1988 - - Válek, Ondrej správca farnosti
1988 - - 1990 - - Ščepko Jozef správca farnosti
1996 - - 2006 - - Tuma Viliam administrátor