logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jasenica

Zriadenie:
v XIII. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1781).
Iné mená:
874 Jasenica: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1924 zlúč. o. Malá Jesenica a Veľká Jesenica.
1924–1946 Jesenica, 1946– Jasenica
Malá Jasenica: 1773 Kis-Jeszenicz, Mala Jesenica, 1786 Kisch-Jeszenitz, 1808 Kis-Jeszenicza, Malé Jesenice, 1863–1902 Kisjeszenic, 1907–1913 Kisjeszence, 1920–1924 Malá Jesenica
Veľká Jasenica: 1773 Nagy-Jeszenicz, Welka Jesenica, 1786 Nagy-Jeszenitz, Sunyog-Jeszenitz, 1808 Nagy-Jeszenicz, Szunyog-Jeszenicz, Welké Jesenice, 1863–1902 Nagyjeszenic, 1907–1913 Nagyjeszence, 1920–1924 Veľká Jesenica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Podvažie (544) kap. drev. cint. (st. ), 2. Stupné (861), 3. Beňov (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Eliáš(Jasenica,1332) farár
1674 - - 1680 - - Skačiansky, Michal farár
1680 ? - 1695 - - Starko, Mikuláš farár
1696 - - 1698 - - Vankovics Georgius. farár
1698 - - 1705 - - Bertovič, Peter Martin farár
1705 - - 1729 - - Egbelini, Joannes farár
1729 - - 1732 - - Liliom, Joannes farár
1732 jún 24. 1733 pribl. - Ocselkay, Stephanus farár
1733 pribl. - 1736 - - Ondrejkovics Joannes farár
1736 pribl. - 1736 - - Ripňanský, František administrátor
1736 pribl. - 1740 - - Domaniczky, Joannes farár
1740 - - 1746 - - Palkovics, Daniel farár
1746 - - 1749 - - Suraba, Georgius farár
1749 - - 1755 - - Sipos, Joannes farár
1755 mar. - 1773 - - Sarlay, Joannes farár
1774 - - 1782 - - Babilovics, Josephus farár
1782 - - +1785 febr. 19. Dobeš, Juraj farár
1786 - - 1807 - - Csernik, Paulus farár
1807 okt. - 1841 - - Počarovský, Tomáš farár
1841 - - +1853 - - Žák, Michal farár
1853 nov. - 1868 - - Trnka, Jozef farár
1868 okt. 30. +1904 mar. 17. Horecký, Ján farár
1904 - - 1904 - - Bezák, Jozef (1877-1920) administrátor
1904 - - 1912 - - Tichý, Celestín administrátor
1912 - - 1912 - - Rektory, Július administrátor
1912 - - 1929 - - Števula, Martin administrátor, farár
1930 - - 1938 - - Steskal, Karol administrátor
1938 - - 1940 - - Markovič, Edmund správca farnosti
1940 - - 1942 - - Kriváň, Alexander administrátor
1942 - - 1951 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1951 - - 1953 - - Kúdela, Jozef správca farnosti
1953 - - 1954 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. administrátor
1954 - - 1955 jan. 1. Poloczek, Anton správca farnosti
1955 - - 1977 - - Štrbavý, Elemír správca farnosti 1977 č. kanonik
1977 - - +1979 máj 10. Špaňúr, František správca farnosti
1979 - - 1994 - - Dubovický, Anton správca farnosti
1994 - - 2009 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti 2006 honor. dekan