logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jarok

Zriadenie:
od roku 1708
Titul kostola:
sv. Martina (1735)
Iné mená:
872 Jarok: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Üregh, 1786 Uereg, 1808 Ürög, Iřeg, 1863 Üregh, 1873–1913 Üreg, 1920–1948 Ireg, 1948– Jarok
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1708 - - 1709 - - Fejérváry, Paulus farár
1709 - - 1712 - - Magin, Ján Baltazár farár
1713 - - 1738 - - Orlay, Carolus farár
1738 - - 1751 - - Tott, Andreas farár
1751 - - 1753 - - Lehotzky, Andreas farár
1753 - - 1759 - - Horváth, Ignatius farár
1759 - - 1772 - - Závody, Franciscus farár
1772 - - 1797 - - Šafarovič, Anton Alojz farár
1797 - - 1809 - - Krpelec, Juraj farár
1809 - - 1810 - - Halász, Stephanus farár
1810 - - 1816 - - Balogh, Joannes farár
1817 - - 1818 - - Greguska, Stephanus farár
1819 - - 1845 - - Turčáni, Jozef (1786-1863) farár
1845 - - 1845 - - Szorad, Roger administrátor
1845 - - 1857 - - Klekner, Josephus farár
1857 - - 1857 - - Durdík, Alojz administrátor
1857 - - +1868 apr. 22 Remenárik, Josephus farár
1868 - - 1868 - - Franner, Ján administrátor
1868 - - 1890 - - Štefáni, Matej farár
1890 - - 1891 - - Ludvigh, Július administrátor
1891 - - +1920 máj 20. Schwertsig, Anton farár
1920 - - 1921 - - Pietrik, Jozef administrátor
1921 - - 1929 - - Škrábik, Andrej farár
1929 - - 1929 - - Juska, Koloman administrátor
1930 - - 1934 - - Šimončič, Ján farár
1934 - - 1935 - - Juska, Koloman administrátor
1935 - - 1951 - - Gallo Štefan, ThDr. farár r. 1950 internovaný
1951 - - 1952 - - Somossy, Mário Anton administrátor
1952 - - 1953 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1953 - - +1969 apr. 10. Kosmály, Ignác farár
1969 - - 1969 - - Rúčka, Koloman administrátor
1969 - - +1983 apríl 4. Ferko Augustín správca farnosti 1973 č. dekan
1983 - - 1986 - - Martinik, Anton správca farnosti 1984 dištrik. dekan
1986 - - 1987 - - Vallo, Štefan farár
1987 - - 1990 - - Kováčik Anton správca farnosti
1990 - - 2001 - - Kiška, Ladislav správca farnosti 1999 kanonik, trenčiansky archidiakon