logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Janova Lehota

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol pôvodne zasvätený Narodeniu P. Márie, od r.1898 bol premenený titul na Božské Srdce Ježišovo.
Iné mená:
Janova Lehota : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Jano-Lehota, Tecksterhey, Janowa Lehota, 1786 Jánosch-Lehota, Tekserhay, 1808 Janó-Lehota, Drexelhey, Janowá Lhota, 1863–1888 Janólehota, 1892–1913 Jánosgyarmat, 1920 Janová Lehôta, 1927–1948 Janova Lehota, Drexlerhay, 1948– Janova Lehota
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kosorín (450), k. sv. Ladislava (1803), muka B. P. M., sv. Ján Nep., sv. Florián, sv. Rochus.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť. Je starobylá. V decimačných protokoloch sa nenachodí, ale Pazmáňov katalóg ju pozná, ako jedno z výnosných benefícií. Keďže bola v právomoci ostrihomského arcibiskupa, nie je známe, či sa tu ujala aspoň na čas evanjelická cirkev.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Purgalider, Tomáš farár
1560 sp. - - - - Ján (Janova Lehota, 1559) farár
1626 sp. - - - - Fecher, Gašpar farár
1633 sp. - - - - Schormann, Pavol farár
1647 - - - - - Hug, Ján Jakub farár
1654 a 1657 - sp. - König, Jakub farár
1669 feb. 14. 1671 - - Langner, Augustín farár
1671 apr. 13. 1673 sept. 18. Bankó, Ondrej farár
1676 máj 1. 1679 apr. 17. Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1680 aug. 12. 1681 - - Michenbach, Juraj farár
1681 jún 4. 1689 - - Kraus, Tobiáš farár
1689 dec. 7. 1694 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1694 jan. 20. 1699 - - Langner, Ján Augustín Ignác farár
1699 máj 28. 1702 - - Raukay, Matej farár
1702 apr. 13. 1704 - - Repp, Dominik farár
1704 jan. 10. 1713 nov. 22. Raukay, Matej farár
1713 nov. 26. 1717 nov. 25. Pajer, Michal farár
1718 - - 1731 - - Pajericz, Juraj Ambróz farár
1731 okt. 30. +1757 feb. 28. Stokker, Tomáš farár
1757 mar. 8. 1800 - - Herczog, Adam farár
1800 - - 1808 - - Krajčovič, Ján farár
1808 - - 1833 - - Rayss Ján farár
1833 - - 1842 - - Privitzer, František farár
1842 - - 1843 - - Jauer, Jozef farár
1843 - - 1871 - - Faix, Ján farár
1871 - - 1872 - - Schultheis, František administrátor
1872 - - 1881 - - Knopp, Anton farár
1881 - - 1881 - - Martinček, Jozef farár
1881 - - 1885 - - Schultheis, František farár
1885 - - 1889 - - Leitman, Anton (1833-1889) farár
1889 - - 1889 - - Pavčo, Andrej administrátor
1889 - - 1896 - - Ďateľ, Ján farár
1896 - - 1899 - - Lányi, Jozef farár
1899 - - 1905 - - Feldmajer, Augustín farár
1905 - - 1915 - - Gašparík, Ferdinand farár
1915 - - 1916 - - Ficzel, Ignác administrátor
1916 - - 1916 - - Steinhübl, Ambróz (1887-1973) administrátor
1916 - - 1918 - - Kalmančok, Ondrej administrátor
1918 - - +1945 marec 6. Weiterschütz Jozef správca farnosti, farár 1920 farár, 1937 školský inšpektor nem. ľud. škôl
1945 - - 1947 - - Rusnák, František správca farnosti
1947 - - 1947 - - Felix, Július administrátor
1948 - - 1951 - - Gése, František, SDB administrátor
1952 - - 1954 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
1954 - - 1958 - - Plško, Andrej správca farnosti
1958 - - 1966 - - Čunderlík, Vojtech administrátor
1966 - - 1971 - - Kriváň, Alexander administrátor
1971 - - 2002 - - Flimel, Štefan správca farnosti aj Kosorín