logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jankovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Božieho Tela (1770).
Iné mená:
863 Jankovce: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Jankocz, Jankowcse [!], 1786 Jankócz, Jankowze, 1808 Jankócz, Jankowce, 1863–1902 Jankóc, 1907–1913 Jánosvölgye, 1920– Jankovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Cernina (300), k. B. S. J. (1969), 2. Gírovce (100), k. M. Naneb. (1741), 3. Košarovce (600), k. Najsv. Trojice (1767), 4. Lukáčovce (500), k. Premenenia Pána (1765), 5. Nižná Sitnica (450), k. P. M. Sedemb. (1977), 6. Pakostov (400), k. Nanebevst. Pána (1934), 7. Vyšná Sitnica (600), k. P. M. Ruž. (1767)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1792 - - 1818 - - Ambrósz, Tomáš farár
1818 - - 1829 - - Zatureczky, Adam farár
1829 - - 1837 - - Ružbarský, Ján farár
1837 - - 1837 - - Horay, Jozef administrátor
1837 - - 1838 - - Kraudy, Tomáš administrátor
1838 - - 1870 - - Minich, Ján st administrátor
1870 - - 1887 - - Miladinovics, Bartolomej administrátor
1887 - - 1888 - - Albrecht, Štefan administrátor
1888 - - 1892 - - Blažovský, Ignác farár
1892 - - 1892 - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1892 - - 1902 - - Šárošpataky, Karol administrátor
1902 - - 1903 - - Kubík, Jozef (1871-1931) administrátor
1903 - - 1909 - - Matuščák, Ján administrátor-farár
1909 - - 1927 - - Filya, Štefan administrátor
1927 - - 1935 - - Hudák, Anton administrátor
1935 - - 1937 - - Capák, Štefan administrátor
1937 - - 1940 - - Ortuta, Ľudovít administrátor
1940 - - 1945 - - Dráb, Štefan administrátor
1945 - - 1952 - - Tkáč, Štefan administrátor
1952 - - 1964 - - Dráb, Jozef správca farnosti
1964 - - 1973 - - Onderko, Andrej správca farnosti
1973 - - 1979 - - Ostrák, Ladislav správca farnosti
1979 - - 1990 - - Bazár, Pavol, CM farár
1990 - - 1991 - - Revák, Imrich farár
1991 - - 1995 - - Farkaš, Štefan farár
1995 - - 1996 - - Šanta Štefan farár
1996 - - 1997 - - Treščák, Jozef administrátor
1997 - - 2001 - - Treščák, Jozef farár
2001 - - 2003 - - Bartko, Štefan administrátor