logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jacovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia panny Márie
Iné mená:
Jacovce: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
po 1902 zlúc. o. Malé Jacovce, Velké Jacovce a Zemianske Jacovce do o. Jacovce; 1944–1949 pricl. k o. Tovarníky; 1976–1990 pricl. k o. Topolcany.
1907–1913 Jác, 1920–1944, 1949–1976, 1990– Jacovce
---------------
Malé Jacovce: 1773 Kiss-Jacz, Klein-Jactzowitz, Male Jaczowicze, 1786 Kisch-Jácz, Male Jazowce, 1808 Kis-Jácz, Malé Jácowce, 1863–1902 Kisjác
Velké Jacovce: 1773 Nagy-Jacz, Gros-Jactzowitz, Welk[é] Jaczowicze, 1786 Nagy-Jácz, Welke Jazowce, 1808 Nagy-Jácz, Welké Jácowce, 1863–1902 Nagyjác
Zemianske Jacovce: 1773 Nemes-Jacz, N[emesch]-Jactzowitz, Zeman[ské] Jaczowicze, 1786 Németh[!]-Jácz, Zemanske Jazowce, 1808 Nemes-Jácz, Zemánské Jácowce, 1863–1902 Nemesjác
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Tesáre (840), k. sv. Martina b. (1772), kap. sv. Jána Nep. v Kokošovej, 2. Veľké Bedzany (600), k. P. M. Pom. Kresl (1965), 3. Kuzmice (820) kap. sv. Štefana v os. Yítkovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Vítkovce) kňaz
1613 sp. - - - - Žigmund (Jacovce, 1613) farár
1613 sp. - - - - Matej (Jacovce, 1613) farár
1634 sp. - - - - Szőlősy, František farár
1647 sp. - - - - Capricorni, Ján, ml. farár
1657 sp. - - - - Kassay, Martin farár
1674 máj 19. 1680 apr. 13. Baláši, Ján (1630?-1690) farár
1680 - - 1688 - - Poka, Štefan Alojz farár
1688 okt. 16. 1691 - - Turaz, Michal farár
1691 apr. 1. 1692 - - Magdalen, Adam farár
1692 júl 14. 1712 - - Rezéky, Ondrej farár
1712 sept. 10. 1714 máj - Jančovič, Štefan (Jacovce, 1712) farár
1714 máj 5. +1733 - - Jedlička, Juraj (Jacovce, -1733) farár
1733 sept. 24. +1748 jan. 6. Mitošinka, Juraj (Jacovce, -1748) farár
1748 feb. 17. +1762 aug. 17. Szendrey, Jozef (1718-1762) farár
1762 aug. 20. +1791 dec. 23. Kramoliš, František farár
1792 feb. 3. 1800 - - Vlkovics Antonius. farár
1800 - - 1801 - - Šedivý, Jozef farár
1801 - - 1814 apr. 15. Jonáš, Kristián Alojz farár
1814 - - +1827 jan. 9. Madunický, Juraj farár
1827 jan. 25. 1831 - - Laipold, Jozef farár
1831 - - +1831 sept. 15. Jonáš, Kristián Alojz farár
1831 - - 1836 - - Huljak, Jozef Matej farár
1836 - - +1868 feb. 7. Tóth, Anton farár
1868 - - 1877 aug. 16. Vály de Eadem et Csalticz Eduardus. farár
1877 aug. 16. 1890 - - Bezák, Jozef (1835-1900) farár
1891 - - 1905 - - Werner Franciscus. farár
1905 - - +1914 - - Kováč, Jozef (1848-1914) farár
1914 - - 1939 - - Jaross Karol farár
1939 - - 1945 - - Šimúth, Ľudovít farár
1945 - - 1945 - - Čepček, Ján administrátor
1945 - - 1960 - - Hudec Ján farár
1960 - - 1965 - - Olšovský, Jozef správca farnosti
1965 - - 1969 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti
1969 - - 1989 august 1. Očenáš, František (1938-2018) správca farnosti
1989 - - 1990 - - Šášik, Milan, CM farár
1991 - - - - - Číž Miloš farár
1994 - - 1995 - - Lukačovič, Jozef (1932-2003) farár
1995 - - 1999 - - Kuna Ladislav, PhDr. administrátor
1999 - - 2007 - - Kuna Ladislav, PhDr. farár farár 1999 tamtiež