logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ivanka pri Nitre

Zriadenie:
od roku 1737
Titul kostola:
sv. Martina (1771)
Iné mená:
Ivanka pri Nitre: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1924 pričl. o. Lúky-Gergeľová (po 1888 zlúč. o. Gergeľová a Lúky); 1976–1992 pričl. k o. Nitra.
1773 Ivanka, 1786 Iwanka, 1808, 1863–1888, 1920 Ivánka, 1892–1913 Nyitraivánka, 1927–1948 Ivánka pri Nitre, 1948–1975, 1992– Ivanka pri Nitre [1979–1992 Ivanka]
Lúky-Gergeľová: 1892–1895 Lükigergelyfalva, 1898–1913 Lükigergelyfalu, 1920–1924 Lúky-Gergeľová
Gergeľová: 1773 Gergelyfalva, 1786 Gergelyfalwa, 1808 Gergelyfalva, Gergelowá, 1873–1888 Gergelyfalu
Lúky: 1773 Lyuky, 1786 Lyuki, 1808 Lúki, Lúky, Lauky, 1863–1888 Lüki
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1753 pred - - - - Matulay, Ladislaus farár
1753 pred - 1753 - - Czingell, Nicolaus farár
1753 - - 1753 - - Jankovics, Stephanus farár
1753 - - 1754 apr. 21. Bátora, Štefan farár matrika
1754 - - +1777 - - Kalužaj, Mikuláš František farár
1777 - - +1780 apr. - Grajczár, Alexander farár
1780 - - 1806 sept. - Dzurik, Andreas farár
1806 sept. - 1821 - - Kolentsik, Joannes farár
1821 - - 1824 - - Kaczinay, Casparus, OFM administrátor
1824 apr. 21. 1830 - - Hrankay, Paulus farár
1830 máj - 1836 - - Szurovy, Joannes farár
1836 okt. 1. 1844 - - Tucsko, Mathias farár
1844 - - 1881 - - Palmer, Alojz farár
1882 - - 1905 - - Lasáb, Juraj farár
1906 - - 1938 - - Cseffalvay, Aladár farár
1939 - - 1964 - - Gallo, Šimon farár
1964 - - 1974 - - Mokráš, Eduard správca farnosti
1974 - - 1977 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
1977 - - 1989 - - Nereča, Ľudovít správca farnosti
1989 - - 1990 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1990 - - 2005 - - Baláži, Ľudovít, Mons. správca farnosti 2003 čestné občianstvo obce Zborov n. Bystricou