logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ilava

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
Všetkých svätých (1719)
Iné mená:
Ilava: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1971 pričl. o. Iliavka, Klobušice (po 1808 zlúč. o. Panské Klobušice a Zemianske Klobušice).
1773 Illava, Illawa, 1786 Illawa, 1808 Illava, Illau, Ilawa, 1863–1913 Illava, 1920– Ilava
Iliavka: 1773 Illavka, Illawka, 1786 Illawka, 1808 Illavka, Ilawka, 1863–1888 Illavka, 1892–1902 Illiavka, 1907–1913 Kisléva, 1920 Ilávka, Iliavka, 1927–1960 Ilávka, 1960–1971 Iliavka
Klobušice: 1863 Klobucsic, 1873–1913 Klobusic, 1920–1971 Klobušice
Panské Klobušice: 1773 Klobussicz, Klobuczicze, 1786 Klobuschicz, 1808 Urasági-Klobusicz, Panské Klobussice
Zemianske Klobušice: 1773 Klobussicz, Klobuczicze, 1786 Klobuschicz, 1808 Nemes-Klobusicz, Zemanské Klobussice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Iliavka (250), 2.Klobušice (980), 3. Prejta (časť Dubnice n. V.) (1.620), kap. P. M. Nep. Srdca, cint. (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Ilava) kňaz
1509 - - - - - Ján(Ilava,1509) farár
1670 - - 1676 - - Faloni, Šimon farár
1676 - - 1683 - - Bočkaj, Juraj František farár
1683 - - 1684 - - Kostol a farnosť v rukách protestantov
1684 - - 1685 - - Bočkaj, Juraj František farár
1686 - - +1710 - - Fridecký, Ján (-1710) farár
1711 - - 1714 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
1714 - - 1727 - - Borza, Mathias farár
1727 dec. 28. 1728 - - Percz, Josephus farár
1728 sept. - 1730 - - Rehorovszky, Martinus farár
1730 nov. 16. 1732 - - Gerentséry, Martinus farár
1732 máj - 1735 - - Liliom, Joannes farár
1735 máj 18. 1748 - - Szajtler, JoannesAntonius farár
1748 okt. - 1753 - - Terlandai, Ján farár
1753 - - 1758 - - Najzer, Antonius farár
1758 jan. 25. +1776 máj 3. Kolbay, Štefan farár
1776 - - 1783 - - Nejedlý, Jozef farár
1783 - - 1803 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
1803 - - 1815 - - Szajtler, Carolus farár
1815 - - 1815 - - Uhlárik. Ján Nepomuk administrátor
1815 - - 1815 - - Huljak, Ján(1785) administrátor
1815 - - 1835 - - Čelko, Ján (1761-1835) farár
1835 - - 1841 - - Uhlárik. Ján Nepomuk farár
1841 - - 1860 - - Nécsey, Valentinus administrátor, farár
1860 - - 1886 - - Rehák, Štefan farár
1886 - - 1891 - - Kulifaj, Anton administrátor
1891 - - 1933 - - Chorényi, Jozef (1855-1933) farár
1933 - - 1934 - - Bebjak, Štefan administrátor
1934 - - 1940 - - Janský, František Vojtech administrátor
1940 - - 1945 - - Šumichrast, Karol správca farnosti
1945 - - 1959 - - Stranovský, Vojtech správca farnosti
1959 - - +1974 aug. 27. Čierny Ján, ThDr. správca farnosti
1974 - - 1979 - - Mokráš, Eduard správca farnosti
1979 - - 1991 - - Šmelka, Ján správca farnosti 1990-91 dištrikt. sekretár, 1990-97 člen kň. rady, zbor konzultorov
1991 - - 1997 - - Kvašňovský, František správca farnosti