logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hybe

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Hybe: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Hibbe, Hibe, 1786 Hibbe, Geip, 1808 Hibbe, Geib, Hyby, 1863–1888 Hibbe, 1892–1913 Hybbe, 1920, 1946–1954 Hyby, 1927–1946, 1954– Hybe
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kráľová Lehota (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Šimon(1332,Hybe) kňaz
1559 a 1560 - sp. - Gregor (Hybe, 1559) farár
1677 júl 11. - - - Cseszneky, Ján farár
1688 jún 1. 1690 - - Györi, Adam farár
1690 dec. 18. 1692 - - Ivanovič, Juraj farár
1692 apr. 2. 1704 - - Czabaffy, Martin farár
1729 sept. 1. +1770 apr. 22. Baroš, Ján v Hybiach farár
1770 - - - - - Argay, Adam farár
1811 sp. - 1832 sp. - Fabo Petrus farár
1834 sp. - 1836 sp. - Andreánsky, Melichar, SJ farár
1837 sp. - 1843 - - Kutsma, Ondrej farár
1856 sp. - - - - Hýroš, Štefan Nikolaj farár
1931 - - 1934 - - Holúsek, Otto administrátor
1934 - - 1938 - - Holúsek, Otto farár
1938 - - 1946 - - Šmálik, Štefan farár
1947 - - 1948 - - Hasaj, Šimon správca farnosti
1955 - - 1957 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1968 - - 1974 - - Sališ, Peter správca farnosti
1974 - - 1974 - - Trstenský, Emil správca farnosti
1974 - - - - - Hanus, Ladislav správca farnosti