logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Husiná

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1774
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Husiná: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Guszona, 1808 Guszonya, 1920 Husiná, 1927–1938, 1945–1948 Husiná, Guszona, 1948– Husiná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolné Záhorany (320), k. sv. Michala A. (1885).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kloto farár
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1711 máj 11. - - - Mihályi Martin (Husiná, 1711) farár
1774 apr. 23. - - - Tornallay Gedeon. farár
1811 sp - - - - Nováky Stephanus farár
1821 sp - 1825 sp. - Lázár Stephanus farár
1827 sp - 1834 sp - Torok Georgius farár
1838 sp - 1841 sp - Szabó Stephanus farár
1844 sp - - - - Gubercsik Franciscus farár
1853 sp - - - - Szepessy Josephus farár
1938 - - 1954 - - Majoroš, Ján správca farnosti
1948 - - 1948 - - Kabla, Ján správca farnosti
1954 - - 1954 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti
1971 - - - - - Bacskai, Barnabáš správca farnosti