logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Husiná

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1774
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Husiná: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Guszona, 1808 Guszonya, 1920 Husiná, 1927–1938, 1945–1948 Husiná, Guszona, 1948– Husiná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolné Záhorany (320), k. sv. Michala A. (1885).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kloto farár
1711 máj 11. - - - Mihályi Martin (Husiná, 1711) farár
1774 apr. 23. 1777 - - Tornaľaj, Gedeon farár
1777 - - - - - Szaloky, Joannes farár
1806 - - 1811 - - Nováky Stephanus farár
1811 - - 1815 - - Angyal Ignatius farár
1815 - - 1825 - - Lázár Stephanus farár
1825 - - 1837 - - Torok Georgius farár
1837 - - 1842 - - Szabó Stephanus farár
1842 - - 1849 - - Gubercsik Franciscus farár
1849 - - 1862 - - Szepessy Josephus farár
1862 - - 1880 - - Lechniczky Paulus farár
1880 - - 1908 - - Benyó Iosephus farár
1908 - - 1908 - - Beliczky Eugenius administrátor
1908 - - 1931 - - Nyeste Josephus farár
1931 - - 1938 - - Danics Ludovicus farár
1938 - - 1954 - - Majoroš, Ján správca farnosti
1954 - - 1958 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti
1958 - - 1970 - - Bednár, Ján (1927-1990) správca farnosti
1971 - - 1990 - - Bacskai, Barnabáš správca farnosti