logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Humenné

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Všechsvätých (15. st.)
Iné mená:
Humenné: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica) 1960 pričl. o. Kudlovce; 1971 pričl. o. Lackovce; 1971–1990 pričl. o. Jasenov.
1773 Homonna, Humenne, 1786 Humenau, Humenne, Hommona, 1808 Homonna, Homenau, Humenné, 1863–1913 Homonna, 1920– Humenné
Kudlovce: 1808 Kudlócz, Kudlowce, 1863 Kúdlóc, 1873–1902 Kudlóc, 1907–1913 Kurucfalva, 1920–1960 Kudlovce
Lackovce: 1773 Láczfalva, Laczkowcze, 1786 Laczfalwa, Laczkowcze, 1808 Laczfalva, Lackowce, 1863, 1888–1913 Lácfalva, 1873–1882 Lacfalva, 1920–1971 Lackovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brestov (420), k. Ducha Sv. (1929), 2. Hažín nad Cir. (423), k. sv. Michala A., (1790), 3. Jasenov (850), k. sv. Martina (1756), 4. Kochanovce (760), k. sv. Jána Krst. (1976), 5. Lackovce (384), k. B. S. J. (1967).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal(Humenné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Johannes(Humenné,1332) kňaz
1804 - - 1807 - - Berzeviczy, Ján de Brezovica farár
1807 - - 1814 - - Gosztonyi, Alojz, de Eadem farár
1814 - - 1836 - - Baldovský, Michal farár
1836 - - 1853 - - Hunyor, Michal farár
1853 - - 1872 - - Jencsik, Michal, František farár
1873 - - 1910 - - Szkurkay, Augustín farár
1908 po - - - - Moravetz, Štefan administrátor
1914 - - 1914 po - Bednár, Július administrátor
1914 - - 1942 - - Bélafi, Valentín, pôv. Vojtko farár
1943 po - 1947 - - Sijarto, Andrej administrátor
1947 - - - - - Marinko, Andrej správca farnosti
1990 - - 1991 - - Bober, Bernard farár
1991 - - 1992 - - Revák, Imrich farár
1992 - - 1995 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
1995 - - 1996-2002 - - Urbanec, Bartolomej farár
1999 - - 2000 - - Matuševský, Egíd farár
2004 - - - - - Babčák, Matej farár