logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrkovce

Zriadenie:
starobylá; zrušená 1.12.2008
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1770)
Iné mená:
Šahy: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1980 pričl. o. Hrkovce; 1980 pričl. o. Preseľany nad Ipľom; 1986 pričl. o. Tešmák.
1773 Ságh, 1786 Schág, 1808 Ipoly-Ság, Sság, Ssahy, 1863–1913, 1938–1945 Ipolyság, 1920 Ipolské Šiahy, 1927–1938, 1945–1948 Šahy, Ság, 1948– Šahy
Hrkovce: 1773 Gyerk, Hrkowce, 1786 Gyerk, Hrkowze, 1808 Gyerk, Hrkowec, Hrkowce, 1863–1913, 1938–1945 Gyerk, 1920–1938, 1945–1948 Hrkovce, Gyerk, 1948–1979 Hrkovce
---------------
Preseľany nad Ipľom: 1773 Pereszlény, Prustany [!], 1786 Pereszlény, Pereszlani, 1808 Pereszlény, Peřeslany, 1863–1913, 1938–1945 Pereszlény, 1920 Pereslany, 1927–1938, 1945–1948 Preseľany, Pereszlény, 1948–1979 Preseľany nad Ipľom
Tešmák: 1773 Tesmag, Teschmag, Tessmack, 1786 Teschmag, 1808 Tesmág, Tessmák, 1863 Tesmág, 1873–1913, 1938–1945 Tesmag, 1920 Tešmák, 1927–1938, 1945–1948 Tešmák, Tesmág, 1948–1985 Tešmák
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Tupá (700), k. Všechsvätých v Chorvaticiach (1795), kap. cint. (1968).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Hrkovce, 1332) kňaz
1500 medzi 1600 - - - Mathias, Blasius, Daniel et Végh Valentinus kňazi viaceri kňazi
1630 sp. - - - - Italus Fabianus in Gerghe farár
1647 sp. - - - - Fisseri, Michal farár
1680 apr. 2 1686 - - Gyárfás, Benedikt farár
1686 máj - 1688 - - Sághy, Albert farár
1688 apr. 29. 1689 apr. - Palášty, Martin farár
1689 - - 1697 - - Kázmér, Ján farár
1704 - - 1705 - - Gregan, Štefan farár
1705 apr. 27. 1712 dec. 23. Daráš, Pavol farár
1740 - - 1746 - - Latkóczy, Michal farár
1746 aug. 22. 1750 - - Lehotay, Mikuláš farár
1750 feb. 18. 1757 - - Nagy, Štefan, biskup farár
1757 dec. 22. +1761 júl 15. Pirchner, Gabriel. farár
1761 júl 18. 1767 nov. 14. Ujváry, Juraj farár
1767 nov. 14. +1776 máj 13. Daniš, Michal farár
1776 - - 1779 máj 9. Lipthay, Pavol farár
1779 máj 9. 1779 - - Galgóci, Imrich farár
1779 - - 1782 sept. 21. Kirchgeszner, Matej farár
1782 sept. 27. 1784 mar. 25. Rákóczy, Ján Nep. farár
1784 mar. 25. 1797 jún 9. Lenický, Ján farár
1797 jún - 1820 jan. - Simonics, Andrej farár
1820 feb. 12. 1843 - - Gácser, Jozef farár
1843 máj - +1883 máj 2. Magyar, Ján (1806-1883) farár
1883 máj 2. 1883 nov. 12. Szüts, Jozef farár
1883 nov. 13. 1911 - - Pollák, Tomáš farár
1911 - - 1929 - - Kovács, Pavol farár 1911-12 kaplán, 1916 zastupujúci dekan
1949 - - 1975 - - Kovács, Michal (1905 - po r. 1975) správca farnosti od r. 1951 školský dekan
1975 - - 1977 - - Tóth Ladislav, správca farnosti
1977 - - 1981 - - Sztyahula, Ladislav farár
1992 - - - - - HERDICS Juraj farár
1997 sept. 15. 2003 máj 5. Urban, Jozef farár