logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Vestenice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Peter a Pavol
Iné mená:
Horné Vestenice: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Felső-Vesztenicz, Ober-Westenitz, Horne Westenicze, 1786 Felschő-Wesztenicz, 1808 Felső-Vesztenicz, Horní Westenice, 1863–1907 Felsővesztenic, 1913 Felsővesztény, 1920– Horné Vestenice
Vestenice p. Dolné Vestenice, Horné Vestenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolné Vestenice (1.400), k. P. M. (1893), 2. Nitrica (1.400), kap. B. S. J. (1919), kap. sv. Jozefa, cint. (1890).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Horné Vestenice, 1332) farár
1558 sp. - - - - Mikuláš (Horné Vestenice, 1558) farár
1630 - - - - - Bartoň, Anton farár
1634 - - - - - Skulteti, Štefan farár
1647 - - - - - Jančovič, Ján (Krakovany, 1674) farár
1657 sp. - 1661 - - Novosedlík, Juraj farár
1663 mar. 21. 1663 - - Peristeri, Ján farár
1663 júl 1. 1673 okt. 11. Skačáni, Ján Izrael farár
1680 mar. 14. 1681 - - Blaškovič, Martin z Horných Vesteníc farár
1681 feb. 8. 1710 - - Thun, Andrej farár
1710 máj 13. 1716 jan. 18. Dankovič, Ján farár
1716 jan. 28. +1735 - - Šimunik, Anton farár
1735 dec. 2. +1745 júl 25. Kondlovič, Juraj farár
1745 jún 14. +1760 sept. 19. Vanek Michael. farár
1760 sept. 24. 1783 - - Turcsányi, Ján farár
1783 febr. - 1795 - - Vavrik, Georgius farár
1795 - - 1814 - - Hollý, Jur farár
1814 - - 1844 - - Haluss, Joannes farár
1844 - - 1845 - - Toman, Ján farár
1845 nov. - 1871 - - Zatkóczy, Jozef farár
1872 - - 1911 - - Kunický, Jozef farár
1911 - - 1911 - - Kianička, Jozef administrátor
1911 - - 1918 - - Hamar, Vincent Koloman farár
1918 - - 1918 - - Miklošovič, František administrátor
1918 - - 1933 - - Kasala, Ján farár
1933 - - 1938 - - Kubíček, Gejza administrátor, farár
1938 - - 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti
1938 - - 1938 - - Blažek, Albín správca farnosti
1938 - - 1978 - - Minarovský, Rudolf správca farnosti
1977 - - 1982 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1982 - - 1997 - - Mojto, František správca farnosti